Dåliga möten kostar 170 miljarder

Svenska tjänstepersoner tillbringar tid i dåliga möten till en kostnad av 170 miljarder kronor varje år – enbart räknat i lönekostnad. Det hävdar Micke Darmell, föreläsare och rådgivare.
Summan motsvarar cirka 4 procent av BNP, över 15 procent av statsbudgeten eller nästan lika mycket som finansminister Magdalena Andersson lägger på ”Hälsovård, sjukvård och social omsorg” plus ”Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning”.
Åsikterna framförs på debattplats i Svenska Dagbladet (SvD 28/4 2016). Beräkningarna är inte specificerade på offentlig sektor respektive privat näringsliv, utan gäller för totalen.
Enligt skribenten investerar ett företag med 100 anställda cirka 27 miljoner kronor varje år i ren mötestid. Förberedelser, resor, lokalkostnader, kaffe (viktigt!), uppföljning etc. ingår inte i den kalkylen. Dessa 27 miljoner kronor är alltså mycket lågt räknat, menar debattören. Samtidigt är mer än hälften av all mötestid ineffektiv. För den här organisationen betyder det 15 bortkastade miljoner, 150 000 kronor per anställd – varje år!
Micke Darmell avslutar med att påpeka att den 31 mars i år trädde en ny arbetsmiljölag i kraft som sätter krav på alla organisationer att arbeta för en förbättrad hälsa på arbetsplatsen, och däribland minska den ohälsosamma stressen. ”Jag har bevittnat hur många organisationer använt en god möteskultur som verktyg för att uppnå en bättre arbetsmiljö. Det är ett fantastiskt medel får att uppnå vilka mål organisationen än må ha, och medarbetarna mår bättre på köpet”, avslutar författaren.
Bilden: Micke Darmell. Foto: Gr8 meetings.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.