Därför behövs alternativ i vården

Lokala och personalägda vårdcentraler ger bättre vård och service jämfört med andra driftsformer. Att skapa möjligheter till fler, och inte färre, alternativ i vården är därför nödvändigt för att förbättra primärvården över hela Sverige.
Det skriver Heidi Stensmyren, leg läkare och ordförande i Läkarförbundet, och Johan Fredriksson, vd och koncernchef i Praktikertjänst, på debattplats i Dagens Samhälle (29 mars 2016).
Skribenterna konstaterar att ibland rör mediebevakningen om sjukvården kvalitet, men nästan lika ofta är det en ideologisk diskussion för eller emot privata utförare och möjligheten att ta ut överskott från verksamheten. I grund och botten handlar det om valfrihet, menar de. En vanlig missuppfattning är att privata vårdgivare skulle ge sämre kvalitet för att på så sätt skapa ökad vinst. Ofta är det faktiskt precis tvärtom, menar debattörerna och pekar på resultaten från den senaste Nationella patientenkäten, genomförd över hela Sverige av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Resultaten som offentliggjordes i slutet av januari är tydliga. På nationell nivå överträffar de privata vårdalternativen snittet i samtliga dimensioner som patientenkäten undersöker. De största skillnaderna finns inom kontinuitet/koordinering och helhetsintryck.
Stensmyren och Fredriksson hänvisar också till en studie som Läkarförbundet gjort bland samtliga specialister i primärvården och som förstärker resultaten i Nationella patientenkäten. Hela 89 procent av de tillfrågade läkarna som är delägare i verksamheten anger att de helt eller i stor utsträckning är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande och fast läkarkontakt. Detta kan jämföras med offentliga vårdcentraler där endast 45 procent anger att de är helt eller i stor utsträckning nöjda med att kunna erbjuda fasta läkarkontakter för sina patienter. För att fortsätta förbättra primärvården behövs därför fler personalägda och lokala vårdcentraler. Det skulle bidra till en ökad läkartäthet och ge förutsättningar för en mer välfungerande och jämlik primärvård för hela befolkningen, slår Heidi Stensmyren och Johan Fredriksson fast.
Bilden: Heidi Stensmyren, leg läkare och ordförande i Läkarförbundet. Foto: Rickard Eriksson/Läkarförbundet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *