”Därför behövs höghastighetståg”

Sverigeförhandlingens förslag om en snabb utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg med hastigheter upp till 320 kilometer i timmen på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö bör genomföras.
Målet bör vara att banorna ska vara klara år 2035 och finansieringen kan lösas med en kombination av försäljning av statlig egendom, kommunal medfinansiering och lån, skriver Jakob Forssmed (KD) och Robert Halef (KD) på debattplats i Göteborgs Posten (GP).
Därmed tycks Kristdemokraterna haka på den uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna som tycks vara på gång kring höghastighetsbanor. Enligt Svenska Dagbladet (SvD) ville S sänka maxfarten på Ostlänken och höghastighetsjärnvägen, enligt interna dokument från regeringskansliet som tidningen tagit del av. Det skulle i praktiken ha inneburit ett stopp för höghastighetstågen och en fördjupad spricka i regeringen. Men nu närmar sig S- och MP-ministrarna en kompromiss, erfor SvD 2018-04-10.

”Fördelarna överväger”
Enligt de båda kristdemokrater som nu pläderar för höghastighetståg är frågan svår och komplex: ”Fördelarna överväger dock, då nya höghastighetsbanor skulle innebära bättre förutsättningar att jobba och bo i Sverige, genom väsentligt kortare restider, nya bostäder kring stationslägena och förtätning och förstoring av arbetsmarknadsregioner”, menar de.
KD-debattörerna pekar på att näringslivet, miljön och klimatet skulle gynnas. ”Den dynamik och tillväxtpotential detta innebär är både uppenbar och samtidigt svår att i detalj förutse och räkna med i de samhällsekonomiska kalkylerna”, skriver de.

Avlastar gamla stambanor
Debattörerna hävdar också att de nya stambanorna kommer avlasta de gamla, som kan fortsätta användas för persontrafik, men också i högre grad reserveras för godstrafik.
Finansieringen kan lösas med en kombination av försäljning av statlig egendom, kommunal medfinansiering och lån, skriver Jakob Forssmed (KD) och Robert Halef (KD).
http://www.gp.se/nyheter/debatt/därför-tror-vi-att-höghastighetståg-behövs-1.5578598

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *