Därför behövs nya stambanor 

Det är behovet av ökad tillförlitlig kapacitet som är bakgrunden till planerna på nya stambanor. Det är inte i första hand behovet av snabba förbindelser mellan Stockholm, Göteborg och Malmö som är avgörande. 

Christer Ljungberg, Trivector, är en av
debattörerna. Foto: Trivector.

Det hävdar flera debattörer med insyn i svensk järnvägspolitik. De menar att många opinionsbildare och politiker inte har ”förstått att de problem vi har på dagens järnväg till stor del beror på den brist på kapacitet som är ett resultat av att allt flera vill ta tåget när tågförbindelserna förbättrats.”

Järnvägsnätet överbelastat

Det befintliga järnvägsnätet, vars sträckningar bestämdes på 1850-talet, är överbelastat på de ställen och de tider där efterfrågan är stor, slår experterna fast och skriver: 

Flera tåg kan inte läggas in. Under­hållet har under lång tid försummats ‒ det försvåras och fördyras bland annat av att tidsluckorna för underhåll har blivit allt mindre. Allt detta är starkt bidragande orsaker till de störningar som drabbar dagens tåg och järnväg.

Debattörerna är övertygade om att vi nu behöver snabba beslut om utbyggnad av svensk järnväg. 
– Ledtiderna för att bygga ny infrastruktur är långa, så vi kan inte bara vänta och se. Politikerna måste sätta sig in i frågan med utgångs­punkt i fakta och erfarenhet, konstaterar de.

Inlägget var infört i Svenska Dagbladet 2022-10-10 och undertecknat av följande personer: Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik, KTH, Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet, Christer Ljungberg, grundare och senior advisor konsultföretaget Trivector, Per Lundin, biträdande professor i teknikhistoria, Chalmers tekniska högskola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *