Datainspektionen godkänner avtal om molntjänster

Datainspektionen har inga invändningar mot det avtal som Simrishamns kommun nu tecknat med sin molntjänstleverantör Google.
Det framgår av ett pressmeddelande. Förra året riktade Datainspektionen kritik mot Simrishamns kommun för dess användning av Google Apps for Education i kommunens grund- och gymnasieskolor. Kritiken rörde framför allt brister i avtalet med Google.
Kommunen har sedan dess upprättat ett nytt avtal med Google, som Datainspektionen nu granskat.
– Vi kan konstatera att de brister i avtalet som vi påpekat tidigare nu är åtgärdade. Det är glädjande att Datainspektionens arbete har lett till att det nu är möjligt för organisationer att använda Googles molntjänst på ett lagligt sätt, säger Ingela Alverfors, jurist på Datainspektionen.
I den senaste granskningen av Simrishamns kommun har Datainspektionen enbart synpunkter på att kommunen tydligare måste informera användarna om vem som är personuppgiftsansvarig och att de vars personuppgifter som lagras i molntjänsten har rätt att få information om det, och att kunna rätta eventuell felaktig information.
– Googles ändrade avtal och vår granskning kan få stor betydelse för andra organisationer som står i begrepp att börja använda molntjänster. Men vår avsaknad av kritik innebär inte att det är fritt fram för att införa molntjänster. Datainspektionen har till exempel ännu inte granskat behandling av känsliga personuppgifter i en molntjänst. Det är viktigt att varje organisation gör en egen risk- och sårbarhetsanalys och säkerställer att avtalet med molntjänstleverantören innehåller instruktioner som lever upp till kraven i personuppgiftslagen, avslutar Ingela Alvefors.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *