Datorstrul – en dold kostnad

Sveriges största kommunala IT-kompetenssatsning har genomförts i Göteborgs stad. Svante Lundqvist, vd på DF Certifiering hävdar att det går att utbilda bort datorstrul.

Den största IT-kostnaden är dold i verksamheten menar intresseorganisationen Dataföreningen. Deras studier visar att anställda lägger mellan 20 – 50 minuter på enkla IT-problem som till exempel filhantering och utskrifter – varje dag. Det innebär att den enskilda individens produktivitet försämras, men även kollegors tid tas i anspråk för att besvara frågor och hjälpa till. Lösningen på problemet är utbildning, menar Dataföreningen.

Kan man verkligen utbilda bort datorstrul?
– Ja, det har vi goda erfarenheter av, säger Svante Lundqvist, VD på DF Certifiering.

DF Certifiering ägs av Dataföreningen, och erbjuder utbildning och certifiering av IT-användare. Dataföreningen var bland annat tidigt ute med Datakörkortet, en kunskapsstandard som idag finns på Europanivå.

– Vi tog initiativet till Datakörkortet och idag har vi utbildat över en halv miljon användare i Sverige. Nu vill vi hjälpa till att minska den digitala klyftan i landet, säger Svante Lundqvist

I samarbete med utbildningsföretaget Libendo Education erbjuder man utbildningslösningar, både till företag, eMedarbetaren  och privatpersoner, eMedborgaren.

eMedarbetaren vänder sig till organisationer som behöver säkerställa IT-kompetensen hos personalen, höja nyttjandegraden och öka effektiviteten av befintliga IT-stöd. Utbildningen är webbaserad och medarbetarna kan själva välja var och när kursen ska genomföras.

Jättesatsning
I Göteborgs Stad har man genomfört en mycket stort satsning på IT-utbildningen eMedarbetaren bland de cirka 33 000 anställda. Projektet som påbörjades våren 2009 har redovisats och vinsterna är tydliga – ett ökat informationsutbyte inom organisationen, bättre kunskap om regelverk och bättre beredskap för framtida förändringar är fördelar som Göteborgs stad själva lyfter fram.

Att utbildningen är webbaserad har uppskattats, medarbetarna kan själva välja var och när utbildningen ska genomföras. Samtidigt gör Göteborgs stad uppskattningen att utbildningsformen har sparat dem drygt 10 miljoner kronor jämfört med en traditionell utbildning.

Över 23 000 medarbetare genomgick utbildningen som tog i genomsnitt en halv arbetsdag per person Inför utbildningen görs en validering av varje medarbetare för att avgöra vilka kunskapsluckor som eventuellt finns. Därmed blir innehållet i kursen individuellt anpassat, och extra tidseffektivt.

Valideringen visade snabbt att 13 procent av personalen i Göteborg hade tillräckliga kunskaper och alltså inte behov av utbildningen.
Göteborgs stad gör uppskattningen att medarbetarna, tack vare sina ökade kunskaper, undviker cirka fem minuters problemtid varje dag. Räknat på 23 000 anställda, samt utslaget på året innebär det i så fall en god investering.

Sambruk och Dataföreningen har förhandlat fram två utbildningspaket för Sambruks medlemmar.
– Med tanke på resultaten i Göteborg, borde många flera kommuner satsa på aktiv fortbildning i användning av IT för alla sina anställda, säger Claes-Olof Olsson på Sambruk.

– Dessutom ser vi att denna satsning passar väl in i den kampanj för digital delaktighet för alla svenskar – DigiDel2013, som Sambruk är engagerad i. Samarbetet med DFC är ett bra sätt för Sambruks medlemmar att genomföra detta i praktiken, tillägger han.

Den digitala klyftan
Dataföreningen bedömer att nära två miljoner människor i Sverige står helt eller delvis utanför vårt IT-intensiva samhälle, med många elektroniska tjänster. Det är en ansenlig del av befolkningen som inte behärskar fundamentala funktioner som baseras på internet, e-post och annan elektronisk kommunikation.

Därför erbjuder Dataföreningen även en utbildning riktad mot medborgare – eMedborgaren.

Den vänder sig till alla medborgare i Sverige som behöver vi bli bättre på att använda e-tjänster.
– Det kan handla om allt från sociala medier, e-post, banktjänster och myndighetstjänster.

Lika viktigt som samhällstjänsterna är det att ha möjlighet till sociala nätverk, ta del av musik eller göra inköp på nätet. En stor grupp av de som saknar dator och kompetens är äldre, men även invandrare.

– Vi vill hjälpa till att minska den digitala klyftan som finns hos personer med låga användarkunskaper och som inte har tillgång till dator. Idag erbjuder kommunerna stödpaket till bland annat invandrarflyktingar och invånare med funktionshinder, med bland annat dagstidning, bankkonto med mera. Dataföreningen kan inom kort erbjuda en lösning bestående av en dator samt utbildning för att lättare och snabbare komma in i samhället, säger Svante Lundqvist.
Kostnaden för kommunen blir inte högre än man har idag, men möjligheterna för användarna ökar dramatiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *