De får del av höghastighetsbanan

Nu står det klart vilka orter som den nya höghastighetsbanan som ska knyta ihop Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, kommer att passera. Genomförandet av projektet kommer att generera tusentals offentliga upphandlingar, underentreprenader och eventuella OPS (offentlig-privat samverkan).
Att Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping skulle få stationslägen var klart redan tidigare. Denna del av sträckningen kallas Ostlänken. Nu nämns även hur banan ska dras genom Småland för att sedan dela sig vid Jönköping i två sträckningar, en mot Göteborg och en mot Malmö.
Från Linköping kommer banan att dras via Tranås mot Jönköping och sedan vidare förbi Värnamo mot Hässleholm och Malmö via Lund. Den andra sträckningen ska gå via Borås, Landvetter, Mölnlycke till Göteborg.
Växjö och Älmhult, som hade hoppats att få del av banan, blir utan stationslägen. De bägge förhandlarna i den så kallade Sverigeförhandlingen förklarade på en presskonferens att man valt den kortaste, rakaste och därmed billigaste vägen.
”Höghastighetsbanorna bidrar till ökade fastighetsvärden längs vägen, därför föreslår vi en infrastrukturskatt som är både tidsmässigt och geografiskt begränsad”, säger Catharina Håkansson Boman till tidningen entreprenad. Tidigare ”tillfälliga” skatter som staten infört har senare permanentats, som omsättningsskatten vilken bytte namn och blev moms.
Nu vidtar i februari vidtar hårda förhandlingar om medfinansiering med kommuner, regioner, städer och näringsliv. Sverigeförhandlingens uppdrag är att ”möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet”, ta fram finansieringsförslag och strategier för utbyggnad, spårlösningar, stationer, med mera.
Dessa förhandlingar ska vara avslutade hösten 2017 och före årsskiftet 2017/2018 ska en slutrapport läggas fram.
Sverigeförhandlingen har dessutom uppdraget att hitta lösningar för att öka bostadsbyggandet i landet, samt titta på vad som krävs för en östlig förbindelse förbi Stockholm. Dessutom ska de förbereda en eventuell ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Lösningar för att öka kollektivtrafiken och cyklandet i storstäderna finns på agendan.
HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman förhandlade tidigare i den så kallade Stockholmsförhandlingen, som resulterade i en utbyggnad av Stockholms tunnelbana och 78 000 nya bostäder. HG Wessberg har ett förflutet hos moderaterna och Catharina Håkansson Boman har varit stabschef när Centerpartiet satt i regeringsställning i alliansen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *