De får tillgänglighet att Funka

Tillgänglighet är svårt! Men Funka har nyligen varit med och tagit fram en ny europeisk standard för krav på tillgänglighet i offentlig upphandling.

 – Det ska bli mycket spännande att se vad som händer på marknaden när den implementeras i svensk lag 2016, säger Susanna Laurin, vd på Funka.

Brister i leverantörernas uppfyllelse av krav på tillgänglighet drabbar slutanvändare genom att de riskerar att antingen helt utestängas från viss information och vissa tjänster om dessa inte är tillgängliga.

– Beroende på typ av bristande uppfyllelse kan det drabba blinda, synsvaga, döva, personer med nedsatt motorik, läs- och skrivsvårigheter, kognitiva problem och många andra grupper. Ännu värre blir det ju om upphandlaren TROR att kraven är uppfyllda, fast de inte är det. Väldigt få kontrollerar, eller har kompetens att kontrollera, leveranserna, menar Susanna Laurin.

Är det enbart brister i leverans/utförande eller kan det också bero på brister i kravställandet/kravspecifikationen?
– Det är absolut problem på båda sidor om bordet! Vi vänder oss till upphandlarna i första hand, för det finns inte en chans att kräva att leverantörerna ska kunna och förstå ett område där kravspecifikationerna är så bristfälliga och efterkontrollen noll. Vi ser inte sällan prov på otydliga, irrelevanta och ibland helt felaktiga krav, säger Susanna Laurin.

Företaget har gått igenom mer än 1000 webbsidor och sett det mesta: från rena katastrofer till mycket välbyggda sajter. Många av dem som företaget testat har sedan tagit stora eller små steg mot ökad tillgänglighet. Nu ska man starta ett projekt för en bättre användning av LOU med mer relevanta krav i förfrågningsunderlaget och bättre uppföljning.  

En längre version av artikeln kommer att publiceras i pappersutgåvan av Offentliga Affärer nr 2 som kommer ut i början av april.

Fakta
Funka är ett privat företag startades som ett projekt inom handikapprörelsen och idag är marknadsledande inom området tillgänglighet med 80 procent av Sveriges myndigheter som kunder. Tidigare i år medverkade företaget för första gången på Upphandlingsdagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *