De första digitala läkarintygen

De senaste veckorna har de första elektroniska läkarintygen skickats från vården till Försäkringskassan. Tack vare regeringens miljardbidrag har samtliga landsting anslutit sig till projektet.

I stället för att utfärda läkarintyg på pappersblanketter, görs all handläggning i datorn. Läkaren signerar intyget på elektronisk väg och därefter förs det krypterat direkt in i Försäkringskassans handläggningssystem.

De landsting som har tagit fram en plan för hur man ska införa elektroniska läkarintyg senast i december 2011 kommer att få ett särskilt ekonomiskt bidrag. Projektet finansieras av regeringens ”sjukskrivningsmiljard” och sammanlagt finns 100 miljoner till förfogande för de svenska landstingen vilket påskyndar införandet.

Via digitala journalsystem kan kommuner och landsting skicka läkarintyg digitalt till Försäkringskassan. Det nationella projektet ska inte bara effektivisera hanteringen, utan även kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen och öka patientsäkerheten.

Enligt aktuell information från Centrum för eHälsa, Cehis har hittills fyra landsting genomfört överföringar av sjukintyg, Gävleborg, Jönköping, Sörmland och Uppsala. Samtliga landsting har skickat in handlingsplan.

– Det här ger en tryggare hantering för alla. Risken för att papper ska komma bort på vägen minskar. Dessutom blir det en miljövinst när intygen inte längre behöver postas till Försäkringskassan, säger Birgitta Pleijel, processägare vid landstingets hälso- och sjukvårdsavdelning vid Uppsala läns landsting.

Projektet är en del av den nationella strategin för eHälsa och Centrum för eHälsa och Inera AB har samordnat insatserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *