De gamla kineserna räknade med en kulram – idag räknar vi i molnet

En kulram, är ett gammalt räknehjälpmedel som består av en platta eller en ram med stavar eller trådar där kulor kan skjutas fram och tillbaka. Användes särskilt under antiken och i många utomeuropeiska kulturer.

Kulramar av diverse modeller används fortfarande ibland i till exempel Japan och Kina. När man sett dem räkna på dessa kulramar frapperas man av hur otroligt fort det går. Och man klarar alla fyra räknesätten.

Kulramen var en föregångare till räknestickan och miniräknaren men även till nutidens datorer. Att känna på kulorna och räkna stimulerar flera sinnen och kan underlätta inlärning av matematikens grunder.

Idag skulle vi inte klara oss utan datorer
Utvecklingen har gått rasande snabbt sedan de första datorerna såg dagens ljus. Från att ha varit klumpiga maskiner återfinns de idag på varje mans och kvinnas skrivbord, både på jobbet och i hemmet. Vem kunde för tio år sedan förutspå att nästan alla människor idag skulle sköta alla sina bankaffärer på nätet, att deklarationen skulle signeras och lämnas in elektroniskt. Att breven ersatts av mail. För myndigheterna har datorn öppnat upp för möjligheten att finnas tillgängliga för medborgarna, varje dag, dygnet runt. Det är klart att det ställer större krav på myndigheternas datakapacitet.

Idag kan vi räkna i molnet
Kraven på allt kraftfullare datorer har lett utvecklingen mot allt större datorhallar som betjänar flera kunder samtidigt. Tack vare moderna överföringsmöjligheter, fiberoptik och så vidare, är den geografiska belägenheten för själva datorkraften idag av underordnad betydelse. Datakapaciteten kan lika ofta finnas i exempelvis Indien, som nästgårds. Fast just nu tycks utvecklingen gå mot för oss mer närliggande länder, där tillgång till kyla är billigare som Finland och Island. För om tidigare själva hårdvaran stod för en stor del av datakostnaden är den idag kanske bara 20 procent av investeringen. Driften av kylsystemen en väsentligt större kostnad.

Betalar bara för det vi använder
Nu står it-branschen inför nästa stora omvandling. Datamolnet tar över allt mer och att köpa it blir framöver ungefär som att köpa el. Vi får det ur ett hål i väggen och betalar för det vi använder. Inom tre år kan övergången spara 20 miljarder i svenska it-utgifter enlig en artikel i Svenska Dagbladet.

En annan fördel är att programmen inte längre behöver ligga i din egen dator. Inte heller filerna med textdokument, bilder, musik, kalkylark och allt annat. För myndigheterna kan det betyda att de inte behöver betala för gamla dataprogram som man betalar slentrianmässigt för man har alltid haft dem. Och kanske missar att betala licensen för de program som man verkligen använder. För en av fördelarna med att använda sig av molnet är att man bara betalar för det man använder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *