De kan vinna pris på Trygg & Säker

I samband med Trygg & Säkers delas priset – ”Omfamningen” – ut till årets trygghetsskapare.
Omfamningen är ett pris med syfte att tillvarata och synliggöra individer och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.
Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl känt som ett ärofyllt pris i trygghetssektorn.
Nedan presenteras de nominerade till Omfamningen 2022. Läs mer här.
Berndt Jendrny

Bernd Jendrny, Säkerhetssamordnare, Kristinehamnskommun
Har utvecklat arbetet inom Kristinehamns kommun inom området EST (effektiv samordning av trygghet) tillsammans med Polisen och Kristinehamns bostadsbolag. Därigenom har man kunnat skapat en app för att få en bättre lägesbild genom GIS för att på så sätt koncentrera resurserna till de platser som pekas ut i händelserapporteringen. Det skapar även ett helhetstänk för att få en bättre lägesbild och inte bara gå på hörsägen.

Wilhelm hardt och Tomas Lindqvist.

Wilhelm Hardt, säkerhetsansvarig, och Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping AB
Wilhelm och Tomas är två av de personer som genom sitt fokuserade och strukturerade arbete, aktivt skapat förutsättningar, för att Stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping tagits bort från Polisens lista över utsatta områden. Naturligtvis är det fler personer som varit delaktiga i arbetet men Wilhelm och Tomas har varit tongivande i Hyresbostäders enträgna arbete för att skapa trygghet i en utsatt stadsdel.

Carina Klockerud.

Catarina Klockerud, trygghetssamordnare, Huddinge kommun
Catarina har deltagit i förvaltandet och utvecklandet av Huddinge kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet på samhällsnivå. Hon gör det som organisatör och stöttepelare till frivilliga organisationer, till samarbetsparter som polis, räddningstjänst, socialtjänst, och fastighetsbolag. Ett omfattande arbete, internt i kommunorganisationen, och ut mot samhället.  Dessutom har hon hanterat en mångfald andra uppgifter och processer kring krisberedskap samt de flesta interna säkerhetsfrågorna.

Balqis Lamis Khattab

Balqis Lamis Khattab, Projektledare/Eldsjäl/Grundare, Möllans Basement
Under 15 år har Balqis jobbat med tryggheten i Malmö och räddat tusentals ungdomar från gatan. Hon har hjälpt kriminella att hitta rätt väg i livet, hon har lotsat familjer in i samhället, hjälpt barn att få större självkänsla och bistått föräldrar i att bli självförsörjande. Hon har startat ungdomsorganisationen Möllans Basement och genom den ett trygghetsteam som är ledande med enbart tjejer och kvinnor. Hon har hjälpt kvinnor att ta plats för ett ännu mer jämställt Sverige.

Fyra starka kandidater.

Svenska Stadskärnor/Purple Flag
Purple Flag är ett samverkansprojekt som syftar till att skapa en bättre och tryggare kvällsupplevelse i Sveriges städer och som drivs av Svenska Stadskärnor, en samverkansplattform mellan offentliga, privata och civila aktörer för att skapa levande, inkluderande, tryggare och hållbara platser.  Svenska Stadskärnor samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor, dessutom med nätverken Sveriges Centrumutvecklare och Nordic Council of Shopping Centers Sverige.

Sarah Söndergaard

Sarah Söndergaard, Säkerhetssamordnare, Trelleborgs kommun
Sara har med sitt brinnande intresse för trygghetsfrågor ihärdigt arbetat med att skapa bättre förutsättningar för alla som bor och vistas i kommunen. Detta gör hon genom att hela tiden vara öppen och nyfiken på nya rön, forskning, kurser och konferenser som hon sedan överför till den kommunala kontexten. Hon kommer ständigt med nya idéer och har ett outtröttligt sätt att arbeta med dessa frågor som är så viktiga för en kommun 

Mohamad El-Jawad.

Mohamad El-Jawad, Gruppledare VOX-värdar, Västerporten
Mohammad är gruppledare för VOX-värdarna och brinner för att barn och ungas levnadsvillkor ska förbättras. Han leder VOX-värdarna, ett team med sex personer mellan 20 och 37 år som finns för barnen och de unga i bostadsområdena Varberga och Oxhagen i Örebro. De arbetar i skolan, på fritidsgården, i källare, trapphus. Värdarna har vid flera tillfällen löst konflikter mellan grannar. Genom att vara där barn och unga är får de kännedom om området och ser vilka behov som finns. Man ser många positiva effekter av deras arbete, bland annat bidrar de till att förbättra tilltron till myndigheter och kan lotsa behövande till stöd hos familjecentral eller socialtjänst. Skadegörelsen i området har minskat markant tack vare dem.


Jacob Ämtvall

Jacob Ämtvall, statsvetare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen kan få priset för sitt omfattande arbete för ökad trygghet generellt och för att de tagit fram FTU (Företagens Trygghetsundersökning).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *