De nominerade till Årets Trygghetsskapare

Under Trygg och Säker 2018 delas för första gången priset till årets trygghetsskapare ut. Priset kallas Omfamningen och delas ut av tidningen Offentliga Affärer i samarbete med Malmö Stad. Nästa vecka under Trygg och Säker 2019, onsdagen 28 är det dags att återigen kora en vinnare.
Omfamningen är ett årligt pris med syfte att tillvarata och synliggöra människor och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.
Personen och/eller organisationen skall genom aktivt trygghetsarbete eller sådana liknande åtgärder ha skapat synbar skillnad med avseende på upplevd trygghet i den region, det område alternativt den organisation för vilken trygghetsarbetet initierats.
De nominerade är:
Nominerad nr 1
Joakim Hagetoft säkerhetssamordnare i Lysekil
Joakim trygghetsgärning kan sammanfattas med orden kunnande, engagemang och samverkan. Han är otroligt kunnig och pedagogisk. Han har lätt för att kommunicera vikten av trygg- och säkerhetsfrågor till politiker och chefer. Joakim har byggt upp en struktur av nätverk och samverkansgrupper där han bland annat involverat radioamatörer, företagare och tjänstemän men även Försvarsmakten och länsstyrelsen. Att Joakims arbete uppskattas även utanför kommungränsen visars bland annat av det faktum att han har blivit ombed att vara medförfattare i en beredskapshandbok från MSB.
Nominerad nr 2
Frivillig resursgruppen, FRG, i Olofström, Christina Jönsson
FRG i Olofström visar stort engagemang för långsiktigt trygghetsskapande. De har ett långtgående samarbete med skolorna i kommunen de erbjuder utbildningstillfällen med en rad olika inriktningar. Eleverna får utbildning i krisberedskap, trafiksäkerhet och brandsäkerhet. FRG i Olofström erbjuder även utbildningar för seniorer och de vidareutbildar nattvandrare. Man kan säga att FRG i Olofström bidrar med kunskap för medborgare genom hela livet.  Organisationen är utöver det en stor tillgång för kommunen i extraordinäre situationen, liten som stor och deras frivilliga visar på ett nära nog outtröttligt engagemang.
Nominerad nr 3
Samverkan i Huddinge

Samverkan i Huddinge är ett unikt lyckat BID projekt vars pågående arbete med social hållbarhet fört samman privata och offentliga aktörer för att samverka kring svåra och viktiga mål i tre socialt utsatta områden. Som genom har att sysselsätta över 200 ungdomar med arbetsuppgifter som främjar tryggheten i närområdet. I föreningens arbeten ingår även uppgifter som främjar föreningsliv, demokrati och kultur.
 
Nominerad nr 4
Virena Andersson, uppsökande ungdomskonsulent
Virena visar upp ett brinnande engagemang både i sin roll som uppsökande ungdomskonsulent och på fritiden som medmänniska. Det finns många exempel på hur Virena har hjälpt individer som manifesterat ett kriminellt beteende att hitta ett nytt meningsfullt sammanhang. Hon har bland annat varit drivande i ett projekt tillsammans med BK Häcken, Fredags Fotboll, där ungdomar får spela fotboll under fredagskvällarna. Hennes fokus har varit att få ännu mer tjejer att delta. Det är i mötet med personen som Virena utmärker sig med sitt engagemang och sitt driv.
Nominerad nr 5
Leif Palmqvist, föreningssamordnare och samordnare av stadsdelens föreningsvandringar.
Leif har under många år arbetat som föreningssamordnare i Östra Göteborg. I sin roll har han varit med och arrangerat helgidrott för ungdomar i stadsdelen, där föreningar erbjuder aktiviteter för ungdomar. Hans största gärning för att främja tryggheten i samhället är dock att han skapat de så kallade föreningsvandringarna som handlar om att 20 -30 föreningsaktiva vuxna personer vandrar varje fredag och lördag kväll i syfte att öka vuxennärvaron på otrygga platser i stadsdelen. Leif har under alla dessa fredag- och lördagskvällar agerar samordnare och sköt kontakten mellan föreningar, polis och förvaltningar. Leif går i pension i slutet av året men förhoppningsvis kommer hans föreningsvandringar fortsätta att sprida trygghet i samhället.
Nominerad nr 6
Cecilia Ljung, folkhälsochef, folkhälsoförvaltningen, Karlskoga/Degerfors kommuner. Kenneth Sundqvist, lokal polis.
Kenneth Sundqvist, polis, och Cecilia Ljung, folkhälsochef,  har byggt broar, skapat möten och kunskapsöverföring som bidragit till ökad trygghet på ett strategiskt, systematiskt och långsiktigt sätt. Genom fokus på kunskap har det lokala brottsförebyggande rådet lyckats få kommuner, dess anställda och förtroendevalda att enas i sitt trygghetsarbete genom en tydlig samverkansöverenskommelse. Att jobba med långsiktigt trygghetsarbete har prioriterats i både Karlskoga och Degerfors kommun. Degerfors kommun har till och med valt att jobba med en nollvision gällande brott i kommunen. Arbetet med vidareutbildning genom konferenser och dialogmöten har genererat i ett samarbete med Örebros Universitet för att ytterligare höja kunskapsnivån och förståelsen hos förtroendevalda och medarbetare i kommunerna.

0 thoughts on “De nominerade till Årets Trygghetsskapare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *