De tävlar om Handslaget 2017

Vem genomförde den bästa offentliga affären under 2017? Vinnaren avslöjas och premieras under Upphandlingsdagarna 31 januari-1 februari, då den fina utmärkelse som OFFENTLIGA AFFÄRER grundat delas ut.
Åsikterna är många om vilken som är den bästa affären i det offentliga Sverige och som vanligt är en ytterst kompetent och duglig grupp upphandlare (eller annan offentlig tjänsteman) nominerade till Handslaget 2017. Här presenterar vi de nominerade samt en kort sammanfattning av varför de nominerats. Texterna bygger på förslagsställarnas insända motiveringar.
De nominerade ÄR:
Kjell Lindström, Nacka Kommun
En väl genomförd upphandling av IT inom välfärden. Efter en omfattande marknadsdialog där Nacka kommun lyckades skapa leverantörssamarbeten till en marknad som inte tidigare fanns genomfördes en funktionsupphandling som både kund, leverantör och marknaden tycker fungerat bra.
Jeanette Hemmingsson, Statens Inköpscentral
Statens inköpscentrals upphandling av bemanningstjänster är ett utmärkt exempel på upphandling där upphandlaren har lyssnat och tagit till sig leverantörernas synpunkter vid en förstudie. På så sätt har de undvikit många misstag och fått ett avtal som både upphandlande myndigheter och leverantörer är nöjda med.
Sandra Stark, Inköp Gävleborg
För att ha öppnat en möjlighet för ett arbetsintegrerat socialt företag att vinna kontrakt med Söderhamns kommun genom att genomföra en upphandling som ett reserverat kontrakt. Upphandlingen omfattar fruktkorgar till kommunens förvaltningar och skapar förutsättningar att bryta utanförskap för medborgare i Söderhamn. Ett arbetssätt som bryter traditionella sätt att teckna avtal och ger förutsättningar att använda den offentliga affären på ett otraditionellt och proaktivt sätt. Detta är strategisk styrning av offentliga affärer i praktiken.

Jonna Andersson, HBV Husbyggnadsvaror
Jonna, upphandlingsjurist, skapar ett enormt värde för våra upphandlare att kunna fokusera på affären och detta i sin tur medfört att antalet överprövningar har minskat. Hon har samtidigt förmågan att hela tiden med affären i fokus till nyttan för våra medlemmar.
Marknadsfunktionen, Berit Nilsson, Region Skåne
Marknadsfunktionen lyckats spara cirka 1250 miljoner kronor på rekvisitionsläkemedel och trepartsöverläggningar, en bedrift av enorma proportioner. Detta gör skillnad för patienterna som får läkemedlet tidigare och alla svenskar som är knutna till den svenska sjukvården får tillgång till det. Detta var ingen upphandling utan Marknadsfunktionen består av fyra landsting som har i uppdrag inom landstingens nationella samverkansmodell för läkemedel att samverka för att sänka läkemedelskostnaden, ett proaktivt arbete med stora kostnadsbesparingar. 21 landsting kommer att nyttja läkemedlen. God marknadsanalys, agera som en inköpare låg till grund. Utmaningen bestod i det nya arbetssättet och tidsåtgången.
Monica Gunnarsson, Västra Götalandsregionen
Det handlar om att köpa in hörapparater till Västra götalandsregionen. Monica har höjt den upplevda kvaliteten hos invånarna, skapat nöjda leverantörer och upphandlare, fått med innovationer i upphandlingen och sist men inte minst – sparat en väldigt stor slant till regionen: 13 miljoner kronor.
Upphandlingar av hörapparater leder alltid till överprövning, detta är första gången som det inte sker, tack vare ett gediget grundarbete, bl.a. RFI-undersökning, och tät och öppen kommunikation. Monica inledde med besök på en mässa i Tyskland och fick se det senaste inom området. Då kunde hon vara specifik i sitt kravställande och även få med innovationer som produktgrupp.
Anna Hed, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande (C), Mora kommun.
I Mora kommun serveras nästan enbart lokal mat i kommunens skolor, tack vare den framgångsrika matupphandlingen 2017. Ramavtal tecknades med fyra leverantörer, alla med lokal förankring, vilket innebär att maten kommer från närområdet. Produktområdena är: färskt kött, potatis, ägg och bröd, d. v. s. all basmat.
Det som åstadkommits är att barnen äter mer, personalen noterar bättre kvalitet och odlarna säljer mer. De lyckas kombinera hållbarhet, miljötänk, bättre mat och bättre förutsättningar för lokala företagare. Upphandlingen lyckades på många plan; hållbarhet, miljötänk, bättre mat och bättre förutsättningar för lokala företagare. Johanna Hamberg är på upphandlingsenheten.
Ola Jönsson, Kriminalvården
Upphandlingen handlade om inköp av TV-teknik och tjänster, en kritisk del för Kriminalvården då det är den enda kontakten mot omvärlden för många interner. Om de ska kunna komma tillbaka in i samhället är det viktigt att de vet vad som händer där. Tidigare fanns inga samköp vilket ledde till orättvisor, man fick se olika saker beroende på var man satt.
Olas sätt att arbeta med upphandlingen har lett till att Kriminalvården i dag har bättre kostnadskontroll, högre kvalitet på levererade produkter och tjänster samt ett bättre och mer enhetligt programutbud till en lägre kostnad. Genom upphandlingen ger Ola namn för Kriminalvårdens motto ”Bättre ut”.
Mattias Olsson, Region Skåne
Mattias har lett mall-gruppens arbete där man med hjälp av ett systematiskt arbete med gemensamma mallar säkerställer kvalitet, utveckling och ändringar utifrån ny affärs- och juridisk kunskap. I uppdateringen och utvecklandet av mallarna ingår standardisering och samtidigt finns det valbara texter och informativa hjälptexter, vilket underlättar för inköparen vid framtagandet av förfrågningsunderlag och avtal.
Tillgången till kontinuerligt uppdaterade upphandlings-mallar effektiviserar inköpsarbetet och underlättar inköparnas vardag samt, inte minst, underlättar för marknaden och den enskilde anbudsgivaren. Detta bidrar till en sund utveckling inom offentlig upphandling och bidrar till den goda affären för Region Skåne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.