Varnar för nya upphandlingsregler

Nästan alla upphandlingsregler som garanterar likabehandling, öppenhet och proportionalitet tas bort om regeringen gör lag av Reepalu-utredningens förslag om ändrade regler vid upphandling av välfärdstjänster.
I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet (2018-02-09) hävdar sex skribenter att det verkar finnas krafter som vill ge fördelar till den idéburna sektorn i upphandlingar eftersom de uppfattas som missgynnade. ”Den offentliga upphandlingsstatistiken pekar emellertid på det motsatta. Det visar sig att när idéburna aktörer lägger anbud i offentliga upphandlingar i konkurrens så vinner de oftare än vad företag gör. Aktörer i den idéburna sektorn står sig alltså mycket väl i konkurrensen”, skriver debattörerna och fortsätter:
Kontrakt efter godtycke
”Att ändra lagen så att det blir tillåtet att börja skriva upphandlingsunderlag riktade till vissa utförare och tilldela kontrakten efter godtycke kommer inte gynna vare sig de idéburna aktörerna och inte samhället i stort. I ett längre perspektiv är vi alla förlorare på ett sådant system.”
Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor (IMM) uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER att det är centralt att offentlig upphandling sker utan risk för otillbörlig påverkan.
– Samtidigt är upphandling ett riskområde för korruption. Därför är det av stor vikt att det finns skydd mot godtycke och olikbehandling i upphandling. Ett sådant skydd är just de grundläggande principerna som nu gäller vid all offentlig upphandling. Att undanta upphandling av vissa tjänster från dessa grundläggande principer medför korruptionsrisker, menar Natali Phalén, och tillägger:
– Det är också viktigt för allmänhetens förtroende att det finns skyddsregler mot korruption.
Sex olika skribenter
Artikeln är undertecknad av Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega, Natali Phalén, generalsekreterare Institutet mot mutor (IMM), Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen, Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen, Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, och Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.svd.se/risk-for-korruption-med-nya-regler-for-upphandling/om/naringsliv:debatt
Inlägget bemöts av företrädare för idéburna organisationer:
https://www.offentligaaffarer.se/2018/02/15/felriktad-oro-for-korruption/

0 thoughts on “Varnar för nya upphandlingsregler

  1. Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, publicerar idag en replik på debattartikeln om korruption och konstaterar att oron är mycket överdriven. De regler som diskuteras är redan införda i andra EU-länder, däribland Danmark som toppar Transparency Internationals anti-korruptionsindex. Sverige har en mycket liten andel idéburen välfärd jämfört med andra länder, delvis pga att de stora kommersiella företagen lättare kammar hem LOU-kontrakt än de icke-vinstutdelande aktörerna som saknar externa ägare och är mindre riskbenägna. De regelförändringar som föreslås skulle inte revolutionera välfärdsmarknaden eller kullkasta de kommersiella aktörernas möjligheter att få offentliga kontrakt. De skulle på marginalen underlätta för idéburna aktörer.
    https://www.svd.se/oron-ar-korruption-ar-felriktad-och-bisarr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.