Delade meningar om inköps­centraler

Konkurrensverket anser i ett aktuellt överprövningsärende att inköpscentraler behöver ett uttalat uppdrag från en myndighet för att genomföra upphandlingar för deras räkning. Ärendet gäller SKL Kommentus Inköpscentral, som motsätter sig verkets slutsats.

Konkurrensverket menar att det inte är tillåtet att i en lista ange vilka som kan komma att avropa från ett ramavtal utan att dessa i förväg aktivt anmält sig till ramavtalet. Det framkom i ett nu pågående överprövningsärende vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Detta har fått SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) att reagera. SKI menar att denna tolkning skulle innebära att Konkurrensverket vill väsentligt försvåra den ena upphandlingsformen för inköpscentraler.

”Det skulle vara mycket allvarligt och förpassa svensk offentlig upphandling tillbaka till ombudsupphandlingar med omfattande administration”, skriver man i ett pressmeddelande.

– I ett tidigare mål har SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) arbetssätt bekräftats av Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen godtog att myndigheter och enheter angavs i en bilaga till förfrågningsunderlaget och att dessa myndigheter och enheter därefter var avropsberättigade på ramavtalet. Samma inställning har OFUKI-utredningen haft, samt Lagrådet och Regeringen i den efterföljande propositionen om köp från eget bolag. Vi är därför mycket förvånade över Konkurrensverkets tolkningar och åsikter om hur vi ska kunna skapa enkla upphandlingslösningar och stärka konkurrensen på marknaden, säger Thomas Idermark, vd SKI.

– SKI avvaktar nu förvaltningsrättens dom i detta mål, men kommer att göra allt för att försvara ett enkelt och tydligt arbetssätt. Det stärker konkurrensen och ger den offentliga sektorn möjlighet att göra goda affärer, avslutar Thomas Idermark.

Läs mer: Experterna oeniga om inköpscentraler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *