”Demokratin inskränks alltmer”

Under 2018 minskade demokratin i världen för trettonde året i rad. Det visar bland annat en rapport från Freedom House, en ideell och politiskt obunden organisation som via forskning verkar för upprätthållandet av demokratiska värderingar runt om i världen.
Så inleds en högaktuell debattartikel signerad Martin Nihlgård, t.f. generalsekreterare för Individuell Människohjälp, IM, och Marija Brdarski, civilsamhällesexpert inom IM. Deras inlägg publicerades i Sydsvenskan den 9 april 2019.
Inom IM arbetar de bland annat med att stärka icke statliga organisationer och andra grupper som arbetar för demokrati. De ser hur demokratin inskränks i samtliga tolv länder där IM är verksamt, däribland Guatemala, Jordanien och Moldavien.
Drunknar i byråkrati
– En metod som regimerna använder sig av är att ställa hårdare krav på registrering och rapportering. De dränker organisationerna i byråkrati. Ett detaljfel kan medföra att en förening tvingas upplösas, konstaterar debattörerna.
Nihlgårds och Brdarskis slutsats är att demokratin aldrig kan tas för given. Den är något man måste kämpa för och den måste ständigt försvaras.
Spiralen kan brytas
– Vi ser krafter som vill verka för det i föreningar, näringsliv och offentlig verksamhet. Vi vill arbeta än mer tillsammans med dessa krafter, samverka och få ännu fler med oss. Vi vet att det går att bryta den negativa spiral i samhället där misstänksamhet, polarisering och rädsla styr, skriver de förhoppningsfullt i sin artikel.
Inlägget avslutas
– Vi vet också att vi är många som tror på ett öppet och tolerant samhälle där alla får känna sig uppskattade och där alla har en plats.
OFFENTLIGA AFFÄRER rekommenderar läsare som är intresserade av frågeställningen att tillgodogöra sig hela artikeln, via följande länk:
https://www.sydsvenskan.se/2019-04-09/alla-goda-krafter-maste-samverka-for-att-fa-bukt-med-hoten-mot-demokratin
Bilden: Sveriges Riksdag. Vårt land har en väl fungerande demokrati som dock aldrig får tas för given.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.