Den nya pedagogiken

Debatten kring skolans inköp av digitala verktyg har varit stor det senaste året. Alltför ofta stannar den vid hårdvaran och alltför sällan vid innehållet och hur man faktiskt arbetar på nya sätt i klassrummet.

Gleerups har bjudit in en panel med skolledare och politiker för att diskutera den svenska skoldebatten. Kan debatten gå från – för eller emot olika tekniska lösningar – till att handla om hur digitalisering bör utvecklas för att hjälpa våra elever att nå kunskapsmålen? På Karl-Oskarskolan är digitala lärverktyg en självklar grundsten i det ämnesövergripande tematiska arbetet. Med detta som utgångspunkt diskuteras hur vi bäst skapar förutsättningar för en pedagogisk resa mot ökad kvalitet och bättre resultat genom moderna lärverktyg och kompetensutveckling.

Medverkande
Peter Becker, Grundare, Stiftelsen Datorn i Utbildningen. Maria Stockhaus, Ordförande i SKL:s utbildningsberedning, SKL. Ebba Östlin, Ordförande i utbildningsnämnden, Botkyrka Kommun. Per-Ola Jacobson, Utbildningschef, Karl-Oskarskolan. Åsa Steholt Vernersson, VD, Gleerups Utbildning AB. Alexandra Blomberg, Affärsutvecklingschef, Netsmart AB.
Källa: Gleerups

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *