Den svenska modellen som strategi för inkluderande tillväxt

Under en lång tid har Sverige klarat av att kombinera hög tillväxt med ett relativt högt och jämlikt fördelat välstånd. Rapporten som nyligen publicerades av Finansdepartementet visar hur en stor offentlig sektor kan vara positiv för tillväxten.
Syftet med rapporten är att tydliggöra hur den svenska modellen fungerar för att främja en inkluderande tillväxt och ger en samlad beskrivning av den svenska modellen.
– I den nationalekonomiska litteraturen beskrivs det ibland som en paradox att de nordiska länderna uppvisar så hög tillväxt ”trots” en stor offentlig sektor. Men den svenska modellen har istället varit en förutsättning för att Sverige toppar internationella mätningar över sysselsättning och tillväxt. Det förutsätter dock att rättigheter villkoras av skyldigheter. Den svenska modellen är en viktig stomme för regeringens politik och ska fortsatt stärkas, säger finansminister Magdalena Andersson.
De tre grundpelarna i modellen är:

  • En arbetsmarknad som underlättar omställning med en aktiv arbetsmarknadspolitik och starka parter.
  • En generell välfärdspolitik som tar tillvara individens potential.
  • En ekonomisk politik inriktad på öppenhet och stabilitet.

Läs Finansdepartementets rapport här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.