Viktig IT-kompetens

Har offentlig sektor någon chans att attrahera den IT-kompetens som krävs för utvecklingen av e-förvaltningen? Vi ställde frågan till Daniel Wägerth, employer brandingspecialist på Universum.

För ett antal år sedan var det många kommuner som tyckte att det var svårt att attrahera IT-kompetens. I Universums barometer-rankningar har det historiskt också varit främst det privata näringslivet som placerat sig som de mest attraktiva arbetsgivarna, men på senare år är det flera organisationer i offentlig sektor som mer målmedvetet arbetat med att attrahera ingenjörer och har lyckats väldigt bra.

Polisen placerar sig bäst i offentlig sektor med en 12e plats över listan med mest attraktiva arbetsgivare inom Data/IT och både Försvarsmakten och Skatteverket hamnar på topp 50.

Stockholms stad har letat sig upp på topp 50 över listan för ingenjörer, men i övrigt lyser kommunerna med sin frånvaro.

– Men om man skulle starta ett aktivt employer branding-arbete skulle man absolut lyckas med det, säger Daniel Wägerth, på Universum.

Och han anser att det är helt avgörande för att nå framgångar framöver.

– Konkurrensen om IT-kompetensen är för hård. Stora företag och organisationer har insett vikten av att attrahera och behålla rätt personal. Människor har blivit en viktigare framgångsfaktor. Vi har gått från att säga att det är så – till att faktiskt menar det.

Alla vill ha IT-kompetens
Daniel Wägerth anser att just IT-kompetensen är den mest avgörande framöver, och det krävs av organisationer att vara framsynta i sina rekryteringsplaner.

– Redan för ett antal år sedan var exempelvis IKEA väldigt offensiva i sina ambitioner att rekrytera IT-personal och ingenjörer. Då var det många som reagerade och undrade vad IKEA skulle med den kompetensen till. Men IKEA utvecklar och innoverar ständigt sina produkter.

– Jag vill mena att IT-kompetens är en nyckel för de flesta organisationer idag. Man har mycket att vinna på att inse det och börja arbeta för det redan nu, säger Daniel Wägerth.

Han påpekar dock att han pratar om IT ur ett brett perspektiv.

– IT finns inom alla teknikgrenar, inte bara bland ingenjörerna. Titta på hur de unga växer upp idag, ständigt omgivna av informationsteknik. Det är en helt annan integrerad del av samhället. Och det är också därför en utslagsfaktor som man måste lyckas med.

Behåll viktig kompetens
Kraven på offentlig sektor att outsourca IT har varit höga de senaste åren. En hel del pengar finns att spara, säger ekonomerna. Men Daniel Wägerth uppmanar till en viss försiktighet.

– Det beror på vilken typ av verksamhet som avses. Drift och hantering av personaldatorer eller support kan med fördel outsourcas – och det sker också enligt min uppfattning.

– Men mer långsiktiga IT-projekt, som bär känslig information, kanske bör hanteras inhouse, säger han.

Han gör en liknelse med banksektorn.

– Bankerna har gjort en intressant resa, de har gått från outsourcing till att sköta mycket själva. De ser IT som en av de viktigaste kompetenserna för att kunna växa.

SEB gick för ett par år sedan ut med en annons med budskapet ”Vi är 800 IT-medarbetare och vi behöver bli fler”. Annonsen var säkert en ögonöppnare för en och annan och dessutom hakade alla stora banker på i samma fotspår.

Många spännande projekt
Vad är det som skapar en attraktiv arbetsgivare?

– Offentlig sektor har en starkt drivande faktor och det är tryggheten. Men det finns många faktorer, och det behöver inte vara lönen. Företag som IKEA och H&M hamnar högt som attraktiva arbetsplatser inom IT, och det är inte tack vare höga löner.

Arbetsplatsen, vad man erbjuder i termer av gemenskap och lokaler är en faktor. Vilka typer av uppdrag arbetsgivaren erbjuder är en annan.

– Beskriv arbetsuppgifterna ingående. Det finns många spännande utvecklingsprojekt att lyfta fram i offentlig sektor.

 

De 10 största drivkrafterna när IT-studenter väljer arbetsgivare:
1. Kreativ och dynamisk arbetsmiljö
2. Vänlig arbetsmiljö
3. Goda referenser för framtida karriär
4. Professionell utbildning och utveckling
5. Respekt för medarbetare
6. Ledare som stöttar min utveckling
7. Trygg anställning
8. Hög framtida inkomst
9. Konkurrensmässig grundlön
10. Attraktiva/spännande produkter och tjänster
Källa: Företagsbarometern 2012, Universum. Totalt 2 348 IT-studenter besvarade enkäten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *