”Det är de små små detaljerna som avgör”

Företagarnas chefekonom Lars Jagrén kommenterar uppgifterna i Dagens industri avseende sänkt bolagsskatt.

– De små företagen betalar relativt mer sett i bolagsskatt än storföretagen och om det går att ordna finansieringen så vore det positivt med sänkt bolagsskatt. Företagarna tycker också det är bra om kommittén når målet att få skattemässig likhet mellan lånat och eget kapital. Men, det är de små små detaljerna som avgör, och de har vi inte sett ännu, säger Lars Jagrén, chefekonom Företagarna

Det är för tidigt att recensera en kommittés förslag innan det finns ett färdigt förslag med både finansiering och utformning presenterad. Klart är att Sverige behöver ha en konkurrenskraftig bolagsskatt. Den internationella trenden går mot en sänkning.

Ränteavdragsbegränsningar är mindre problematiskt för småföretag som inte är lånefinansierade vilket förklaras med att de helt enkelt inte får lån.

– Småföretagen betalar generellt en större del av vinsten i bolagsskatt jämfört med större företag varför sänkt bolagsskatt i sig givetvis är bra. Det viktigaste för småföretagen är dock en sänkning av arbetsgivareavgifterna om man vill skapa fler jobb likt det förslag som företagarna har lämnat , säger Lars Jagrén

Källa: Företagarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *