Det behövs finansiering

Claes Thagemark, kanslichef på e-Delegationen, anser att regeringen bör skjuta till pengar för att finansiera vissa e-förvaltningsprojekt.

SKL och e-Delegationen har genomfört en gemensam enkät kring e-förvaltningsfrågor som skickats till samtliga kommuner och 250 myndigheter. Den största utmaningen som pekas ut gäller finansieringen.

– Myndigheterna finansierar mycket av sina IT-investeringar genom att låna pengar av staten, för att på sikt återbetala genom uppnådda effektiviseringar. Vi ser att många andra länder skjuter till medel för den här typen av investeringar och jag tror att vi måste göra det också, sa Claes Thagemark.

Redan idag har e-Delegationen fått pengar av regeringen för att genomföra ett antal förstudier, exempelvis inom e-arkiv, e-legitimation och e-upphandling.

– Om vi jämför med Danmark så har de lagt tre miljarder kronor i en fond för investeringar som myndigheter ansöker om, totalt kan de beviljas upp till 75 procent av finansieringen.

Han påpekade att han inte är politiker och kan inte stå och lova något, men e-Delegationen har föreslagit för regeringen att tillskjuta medel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *