Det borde egentligen vara ännu billigare att anställa unga

Regeringen vill slopa reduktionen av sociala avgifter för unga – ett hårt slag för många unga men även för bemanningsbranschen som fungerat som dörröppnare in på arbetsmarknaden menar Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.
Hur påverkar det här medlemsföretagen?
– För det första måste naturligtvis medlemsföretagen förhandla med sina kunder kring de ökade kostnaderna, som annars innebär att redan låga marginaler naggas i en kant som redan är nästintill obefintlig. Misslyckas detta är det än fler anställda som riskerar att stå utan jobb. För det andra uppstår utmaningen att övertyga kunder att, även om kostnaden är den samma oberoende om kandidaten är ung med mindre erfarenhet eller äldre med mera erfarenhet, kan det vara bra att välja den yngre förmågan.
Och på lång sikt?
– Möjligheten att fungera som dörröppnare eller ”stepping stone” för unga avtar.
Så företag kommer i regel hellre vilja anställa äldre nu?
– Det kommer att ske en överföring av anställningar till äldres fördel. Rent generellt visar forskning att den negativa sysselsättningseffekten är betydligt större än vad den positiva sysselsättningseffekten är vid införandet av en sådan här reduktion.
Fler unga har anställts på grund av att kostnaden sänktes och därmed även priset gentemot kund. Men en ökning av arbetskostnaden som den vi får nu gör att bemanningsföretagets redan mycket små marginaler äts upp om man inte lyckas höja det pris som kunden betalar. Och det kan ju bli svårt, det är ju föga troligt att kunden ringer och erbjuder sig att betala ett högre pris för våra inhyrda unga eftersom Löfven har bestämt sig för att höja kostnaden. Snarare lär ju kunden resonera som så att priset för äldre med erfarenhet är detsamma som priset för unga oerfarna och då väljer man att hyra in den äldre. Det är den bistra verkligheten.
Men borde inte företag kunna anställa ungdomar utan att de har en reaprislapp på sig?
– Det är ingen reaprislapp. Snarare var reduktionen en rörelse mot en mer acceptabel kostnadsnivå, som egentligen borde vara ännu lägre.  Med en ungdomsarbetslöshet på över 20 procent måste alla sätt som öppnar arbetsmarknaden prövas. Faktum är att kostnaden för att anställa unga är för hög helt enkelt. Om kostnaden för att anställa äldre med mera erfarenhet är jämförbar, faller valet oftast på de äldre.
Utöver skattereduktionen – på vilket sätt har bemanningsbranschen hjälpt unga?
– Många unga saknar det personliga nätverk som är den viktigaste inträdesbiljetten i jobb. För dessa unga fungerar bemanningsbranschen som substitut för personligt nätverk. Bemanningsföretaget går i god för att den unges kompetens är den rätta. Levererar bemanningsföretaget fel kompetens, blir det inga fler uppdrag från kunden.
Källa: Almega

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *