Det finns många sätt att köra grönt

Under 2010 investerade kommuner och landsting i rekordmånga miljöbilar, men det finns även andra områden att se över.
– Det är dags att ta ett par nya steg för att påskynda omställningen mot hållbar bilism och inte låta 2011 bli ett mellanår, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Landets kommuner köper allt fler miljöbilar till den offentliga verksamheten. Trenden är att man satsar mer på de miljöanpassade alternativen men skillnaden mellan kommunerna är stor. Det visar Miljöfordonsdiagnosen 2010, genomförd av Miljöfordon Syd i samarbete med Infotorg och med stöd av Trafikverket. Se rutan här intill.

Lerums kommun är en av föregångarna i landet. Kommunens bilpark består till 96 procent av miljöbilar och under 2010 installerades den första laddstolpen där elbilar och elhybrider kan tankas gratis. Kommunen har också en bilpool med fyra gasdrivna bilar, som efter kontorstid kan hyras av allmänheten. Syftet med satsningarna är att göra det enkelt för invånarna att köra grönt.

Använd ny teknik
– Ett framgångsrikt miljöarbete handlar inte bara om att avstå från att göra olika saker. Det handlar mycket om att utveckla och använda ny teknik med mindre miljöpåverkan. Det handlar också om att göra det enkelt för människor att välja miljöanpassade alternativ, säger Anna-Lena Holberg, kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun.

Offentlig upphandling är självklart en stark drivkraft. Det är inte enbart genom att välja miljöbilar till fordonsparken som förändring kan åstadkommas. Många kommuner ställer långtgående miljökrav i upphandlingar av färdtjänst, skolskjuts och andra transporter.

Ett annat sätt är att erbjuda miljöbilsinnehavare i kommunen exempelvis gratis parkering. Men det är inte problemfritt, ibland missar subventionerna sina syften. Många miljöbilar är hybrider som även kan köras på bensin – och ofta körs på bensin eftersom tillgången är större. En bensindriven miljöbil bör förstås inte få parkera gratis.

Och en elbil som körs på kolkraftsproducerad el orsakar större utsläpp än en bensinbil. Kör den däremot på miljövänlig el kan man hävda att det är den renaste bilen. Intresseorganisationen Gröna Bilister menar att man även bör belöna fordons energieffektivitet. Låg förbrukning och hög verkningsgrad.

Flera kommuner producerar egen biogas eller har lokal produktion av etanol. Till vinsterna med den egna produktionen kan räknas slutna kretslopp, ökad tillgång till förnybara bränslen, minskade utsläpp och ökad lokal sysselsättning.
Under 2010 såldes rekordmånga miljöbilar i Sverige och vi har idag en miljöbilsandel på hela 40 procent.

Men organisationen Gröna Bilister spår att siffrorna för 2011 inte kommer imponera på samma sätt. Framförallt beror det på att bilarnas miljönytta minskar när alltfler miljöbilar blir dieseldrivna.

– Vi slog miljöbilsrekord 2010, men 2011 kommer marknaden att stampa på stället eftersom det saknas ny stimulans och regeringen inte gett de långsiktiga besked marknaden behöver. Dessutom minskar miljöbilarnas miljönytta, eftersom osäkerheten om förmåner för gas- och etanolbilar ökar andelen dieslar bland tjänstebilarna, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

De har föreslagit regeringen fem punkter för att påskynda miljöbilsomställningen. De menar bland annat att vi behöver skärpa miljöbilsdefinitionen, dagens definition är uddlös och driver inte på marknaden längre. 2012 bör definitionen kunna skärpas till maxgränsen 100 gram koldioxid per kilometer. Enligt Gröna Bilister är marknaden redo för en skärpt definition.

Ta efter den norska modellen
Nästa område gäller beskattningen av bränsle, där vi bör ta efter den norska modellen att göra bilar med låga utsläpp billigare att äga. Etanol- och gasbilar som körs på bensin gör ingen klimatnytta. Regeringen bör därför snarast säkerställa att E85 och biogas är billigare än bensin, till exempel genom en beskattning av norsk modell, och en beskattning av fossila drivmedel baserad på kolinnehåll och klimatpåverkan.

Gröna Bilister anser att Sverige helt bör stoppa försäljningen av nya bilar som enbart kan gå på fossila drivmedel till år 2015. För att ge marknaden tid att anpassa sig, bör lagförslaget komma under våren.

Det finns även åtgärder att vidta för att minska bilismen. Även miljöbilar orsakar föroreningar, klimatpåverkan och trafikolyckor. Därför bör regeringen stimulera kollektivtrafik, cykling och distansarbete, bland annat genom att inte längre ge högst reseavdrag till bilister och lägst till cyklister.

Den sista punkten som Gröna Bilister vill uppmana regeringen att vidta är att även fortsättningsvis stimulera den nationella utvecklingen av biobränslen som biogas, biodiesel, eldrift och etanol.

– Regeringen har slagit sig för bröstet över den svenska miljöbilsboomen länge nog nu. Det är dags att ta ett par nya steg för att påskynda omställningen mot hållbar bilism och inte låta 2011 bli ett mellanår, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Biogas är bäst
Gröna Bilister har utnämnt biogas till Bästa Bränsle, eftersom biogas har lägst klimatpåverkan, lägst hälsopåverkan och kan framställas av restprodukter. Men också etanol E85 har stora klimat-, miljö-, hälso- och fördelningspolitiska vinster jämfört med fossil bensin och diesel. Slutsatserna är i linje med Vägverkets och Naturvårdsverkets Bilindex, med EU-kommissionens biobränsledirektiv och med FN:s klimatpanels slutsatser.

– Att gå från fossilt till förnybart är ett stort steg i rätt riktning, och vi avvisar kategoriskt alla försök att likställa alla typer av miljöbilar. Välj en miljöbil, välj en som kan tankas på förnybara drivmedel och tanka rätt, säger Jakob Lagercrantz.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *