Det moderna utvecklings­biståndet

Svenska kommuner och landsting har värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av för att utveckla lokal demokrati i utvecklingsländer. Därför finansierar Sida genom organisationen ICLD, internationellt centrum för lokal demokrati, ett stort antal så kallade kommunala partnerskap.

ICLD är en organisation där Sveriges Kommuner och Landsting har majoritet i styrelsen, med ett uppdrag att främja lokal demokrati i utvecklingsländer i Asien, Afrika och Östeuropa. Kommunala partnerskap är ett av verktygen.

– ICLD har tre verksamhetsområden, utöver de kommunala partnerskapen har vi ett kunskapscentrum med inriktning på lokal demokrati samt fyra internationella utbildningsprogram i några av Sidas samarbetsländer, säger Karin Norlin Bogren som är ansvarig för verksamheten med kommunala partnerskap på ICLD.

Från vänort till partner
ICLD bildades 2009 och tog över verksamheten från dåvarande Sala-ida. Gradvis skärptes kraven på att projekten skulle vara resultatinriktade och inte som tidigare i form av vänortssamarbeten.

– Samtliga projekt måste idag vara resultatorienterade där målet är att utveckla den lokala demokratin, säger Karin Norlin Bogren.

Och i somras beslutade Sida om nya riktlinjer för programmet Kommunalt Partnerskap, vilka ytterligare stärker fokus på resultat.


Idag är 62 kommuner, regioner och landsting aktiva i programmet Kommunala Partnerskap, några av dem driver flera olika projekt. Under 2011 betalade ICLD ut cirka 23 miljoner kronor i bidrag till projekt, förberedelsefaser och lednings- och samordningsfunktioner inom ramen för kommunala partnerskap.

– Vi höjer ribban ytterligare ett snäpp med fokus på resultat genom att höja kraven på ansökan, och samtidigt erbjuder vi utbildning för att stödja kommunerna i genomförandet.

Men för pågående projekt kommer detta inte att innebära någon förändring, eftersom beslut togs i enlighet med de gamla riktlinjerna. Däremot kommer ICLD förbättra och förenkla blanketter, ansöknings- och redovisningsmallar under hösten 2012 för att underlätta för alla parter.

Samtliga kommunala partnerskap redovisas årligen skriftligt till ICLD som ansvarar för uppföljning av projektens mål och resultat.
– Vi tar del av projektredovisningarna och återkopplar till kommunerna. Ibland behövs kompletteringar, ibland tipsar vi om vad kommunen bör fokusera på i det fortsatta arbetet och vi ger förstås positiv återkoppling också.

Utvärdera på plats
Men att läsa redovisningar på papper ger bara en del av bilden – att kunna utvärdera projekten på plats skapar större förståelse för resultatet.

– Det finns några olika metoder för att göra bra stickprov och vi ser över hur vi, tillsammans med vårt Kunskapscentrum, kan lägga upp en strategi för detta utan att dra på oss för stora kostnader, säger Karin Norlin Bogren.

Den ekonomiska redovisningen av kommunens utgifter hanteras av ICLDs ekonom som granskar underlagen innan kommunen ersätts för sina utlägg.

– En projektansökan kan inledningsvis beviljas en viss summa pengar, men om utläggen understiger får de bara ersättning för den faktiska kostnaden.
Med stark hjälp från kommuner och landsting bidrar Sverige till en rättvis och hållbar global utveckling – och samtidigt får kommunerna å sin sida nya kunskaper, kontakter och erfarenheter. Läs mer om detta i artikeln om Arvidsjaur och Tanzania.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *