Det sociala skyddet kostar mer och mer

Utgifterna för pensioner, arbetslöshetsersättning, sjukvård och barnomsorg ökar i kronor och ören, men sjunkar i förhållande till BNP år 2010, rapporterar SCB.

Mellan åren 2009 och 2010 ökade de totala utgifterna för socialt skydd med 22,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. Totalt uppgick utgifterna till 1 016,1 miljarder kronor.

De totala utgifterna för det sociala skyddet har ökat varje år  under perioden 1993-2010. Sett över hela denna period ökade utgifterna med 430 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 73,2 procent.

Som andel av BNP har utgifterna för det sociala skyddet varierat en del under åren. Mellan 1993 och 2000 minskade andelen stadigt för att därefter öka under tre år. Från år 2004 har andelen minskat med undantag för 2008 och 2009 då andelen steg. Totalt sett har utgifternas andel av BNP minskat från 37,3 procent 1993 till 30,5 procent 2010.

I Europa
De totala utgifterna för det sociala skyddet i förhållande till BNP steg i Sverige från 29,5 procent år 2008 till 32,0 procent år 2009. För EU-länderna totalt steg andelen från 26,7 procent år 2008 till 29,5 procent år 2009. Sverige har under hela tidsperioden 1993-2009 redovisat bland de största andelarna. Det är endast Frankrike och Danmark som de senaste åren redovisat större andel.

Källa: SCB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *