DI säger nej till övervakning i skola

Datainspektionen har sagt nej till en av Malmös gymnasieskolors ansökan om att få sätta upp övervakningskameror. På utbildningsförvaltningen i Malmö stad är man mycket besviken.

Beslutet från Datainspektionen försvårar skolornas arbete för att skapa en trygg och säker miljö för eleverna, menar man på Utbildningsförvaltningen. Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö stad, har bara goda erfarenheter av kameraövervakning i skolorna.

– Allt har gått åt rätt håll. Vi har färre fall av hot och våld och kraftigt minskade kostnader för stöld och skadegörelse på skolorna. Både elever och personal upplever skolan som en säkrare plats sedan kamerorna installerats, säger Matz Nilsson i ett pressmeddelande.

Datainspektionens beslut bygger på en inspektion på en av Malmös kommunala gymnasieskolor i mars 2010. Förbudet gäller 28 kameror som varit påslagna dygnet runt på olika platser där elever uppehåller sig, bl a korridorer, undervisningssalar och mediatek. Övervakningskamerorna är enligt Datainspektionen kränkande för eleverna.

Utbildningsförvaltningen följer självklart myndighetens beslut. Samtliga 28 kameror stängdes av kl 8.00 på tisdagen. De är nu tidsstyrda på ett sådant sätt att de endast är påslagna utanför ordinarie skoltid.

– Datainspektionen har en viktig kontrollfunktion för att trygga den personliga integriteten. Vi delar emellertid inte myndighetens bedömning. Liksom andra kommuner undersöker vi möjligheterna att överklaga, säger Matz Nilsson.

– Vi kan inte äventyra elevernas säkerhet. Därför kommer vi att ställa ännu högre krav på våra medarbetare på skolan – lärare, skolvärdar etc – att finnas ute bland ungdomarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *