Dialogbaserad upphandling för fler bostäder

Dialogbaserad upphandling inom byggbranschen leder till ökad effektivitet, skapar mervärde och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Det skriver i en debattartikel Jonas Nygren, förbundsdirektör på Hyresgästföreningen, och , marknadsutvecklingschef på Prolog. Amela Hodzic var tidigare regionråd med ansvar för upphandling i Region Skåne.

Amela Hodzic
Debattörerna skriver: ”Rätt använd kan offentlig upphandling vara en drivande kraft för innovationer, grön omställning och ökad tillväxt i samhället. På det sättet skapar vi samhällsnytta, ökar produktivitet och använder våra gemensamma skattepengar på bästa sätt. Vi är helt övertygade om att det finns många byggföretag och offentliga aktörer som vill skaka hand, höja blicken och gemensamt leverera de bästa lösningarna. ”
Nygren och Hodzic pekar på att bostadsfrågan är akut, boendeklyftan stor och att boendesegregationen utgör en av Sveriges stora tillväxt-och folkhälsoutmaningar.
Kostnaden stor utmaning
En annan stor utmaning är kostnaden, skriver debattörerna. I resten av Europa sjunker kostnaden för byggandet, men inte i Sverige. Sverige har idag högst byggkostnad i Europa.
”Det är inte ovanligt att det uppstår missuppfattningar och oenigheter mellan beställare och byggföretag. Beställar-och utförarsidan behöver i mycket större utsträckning använda sig av dialogbaserad upphandling. Det behövs dialog i tidigt skede, och det behövs mod och vilja att förstå varandras uppdrag.”
Hela debattartikeln av Amela Hodzic och Jonas Nygren kommer att publiceras i nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.