Digital agenda för välfärd i Västerås

Västerås stad anses ligga långt framme när det gäller att använda IT och digitala verktyg i välfärd och förvaltning. Staden har en e-policy, en e-strategisk handlingsplan och en bredbands strategisk handlingsplan.

Allt grundar sig på Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015. Staden har medverkat på en rad seminarier och kommer att medverka på e-förvaltningsdagarna 8-9 oktober 2014.
Offentliga Affärer fick en pratstund med Therese Kristensson, e-förvaltningsledare i Västerås stad, med anledning av stadens digitala agenda.

Västerås är känt för sin digitala agenda.
Hur kom den till; var det ett politiskt initiativ eller kom idéerna från tjänstemännen?
– Initiativet kom från IT-direktör Mikael Lagergren, och sedan har de olika dokumenten blivit antagna av kommunstyrelsen. De förhåller sig till de nationella rapporter som finns, bl.a. Bredbandsstrategi för Sverige och IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet.

Utifrån ett bredbandstrategiskt perspektiv stödjer detta en utveckling mot mer IT i välfärden och vilka förutsättningar man ger välfärdstjänsterna att nå alla. Det finns även ett landsbygdsperspektiv, förutsättningar för att driva företag på landsbygden, med mera.

På vilket sätt engageras upphandlingssakkunniga i Västerås stad när det gäller nya kontrakt med IT-leverantörer?
– De dokument som vi pratat om nu är handlingsplaner – det är i verksamhetsprojekten som det blir aktuellt med upphandlingskompetens. Generellt är det på uppdrag av verksamheterna och objektförvaltningarna, som oftast är involverade i upphandlingarna. Till sin hjälp har upphandlarna verksamhetens egna kompetenser, samt infrastruktur- och tjänsteförvaltningen. Upphandlarna bidrar i sin tur med sin kompetens.

I vilken utsträckning har staden ramavtal med IT-leverantörer, avtal som kan utnyttjas i e-utvecklingen?
– Vi har tillgång till ramavtal via Kammarkollegiet, där vi försöker lyssna av nyheter. Med upphandlingsavdelningens hjälp avgör vi vad som är lämpligast. Dessutom har vi ett avtal för hela driften med CGI som alltså levererar driften av IT-infrastruktur, IT-arbetsplats, applikationsdrift, servicedesk utskriftstjänster och resurskonsulter.

Hur har e-utvecklingen påverkat organisationen internt?
– Som kommun har vi en bred flora av verksamheter. E-utvecklingen gäller hela det offentliga Sverige, så även vår kommun. Man har kommit olika långt, beroende på förvaltning.
E-strategiska planen engagerade samtliga när den utformades. Då fick man ta ställning till vilka insatser som var mest angelägna att prioritera. Den e-strategiska planen har sitt ursprung i Västerås stads strategiska plan.

Fokus ligger på demokrati och vi ligger som bekant långt framme på området välfärdsteknologi. Men organisationen påverkas också på så sätt att nya kompetenser behövs. Förra året genomförde vi till exempel ett ambitiöst utbildningsprogram för att de kompetensområden man behöver för en lyckad e-förvaltning.

På vilket sätt märker invånarna i Västerås att staden ligger i framkant i IT-utvecklingen?
– Vi säger inte ”bredband” utan ”välfärdsbredband”. Välfärdsteknologin berör främst hemtjänsten, där man tagit fram ett koncept för e-hemtjänst, en av de saker vi är mest kända för. Den utgår från att man tar hjälp av ”giraffen”, en fjärrstyrd bildtelefon på hjul som används i dialog mellan individen och hemtjänstutföraren. Till detta kommer den nattliga tillsynen. En kamera noterar så att inget oförutsett händer. Visst blir en del fundersamma och undrar vart vi är på väg. Men det är äldre och funktionshindrade som varit med och utvecklat och tyckt till. Målsättningen är att tio procent av hemtjänsten ska utgöras av e-hemtjänst och att den ska utgå från individens behov och vara frivillig.

0 thoughts on “Digital agenda för välfärd i Västerås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *