Digital hälsodeklaration i Gävleborg

Region Gävleborg har infört en lösning för elektronisk hälsodeklaration inför operationer. Därmed stärks patientsäkerheten samtidigt som sjukvårdspersonalen avlastas från tidskrävande pappershantering.
Lösningen för elektronisk hälsodeklaration inför operation har pilottestats vid enskilda kliniker och breddinfördes under september 2016 i hela Region Gävleborg. Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Region Gävleborg, 1177 Vårdguiden e-tjänster, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samt Tieto.
Högre kvalitet
– Med hälsodeklaration i elektronisk form kan vi nå högre kvalitet på de uppgifter som lämnas och därmed stärka patientsäkerheten. I och med att tillgängligheten för hälsodeklarationen förbättras när den hanteras elektroniskt minskar även arbetsinsatsen för läkare som tidigare hanterat den i pappersform, säger Anders Larsson, överläkare vid Centraloperation Gävle, i ett gemensamt utskick från Tieto och Region Gävleborg.
Elektroniska hälsodeklarationer ligger helt i linje med målen för den nationella handlingsplanen, med ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränserna. Ett av målen är att patienten ska kunna nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Ett annat att medarbetaren ska ha rätt arbetsverktyg och beslutsfattaren ska ha tillgång till faktabaserade underlag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.