Digital innovation i fokus

E-förvaltningsdagarna 2020 är inne i slutspurten av förberedelser. Programmet är klart i sina huvuddrag. Innovation, inkludering och samverkan står i fokus på årets dagar. Och moderatorn blir en av Sveriges mesta ansedda, Beata Wickbom (bilden förstasidan).

Hon utsågs till ”Årets Moderator 2019”, är digital strateg och kommunikatör samt erfaren moderator.

Urban Nilsson, vd på Hexanova och ansvarig utgivare för OFFENTLIGA AFFÄRER, medieparter till dagarna, är övertygad om att det finns det ett utbrett sug efter att ses på plats, lära, inspireras och utbyta erfarenheter med varandra.

Trötta på distansering
– Nu har vi prövat på social distansering och online-möten under lång tid och de flesta är oerhört trötta på att sitta på kammaren och försöka få något gjort utan dagliga möten med kollegor och andra som inspirerar dem och bidrar till energin i arbetet, hävdar han i förordet till programmet.

Urban Nilsson erkänner att det självklart finns en viss oro över om konferensen överhuvudtaget kommer att kunna genomföras, men han väljer att hoppas och tro att så blir fallet.

Molnet debatteras
Programmet är som vanligt digert med både bredd och djup. Bland annat aviseras ett panelsamtal med rubriken Statlig molntjänst versus främmande makt. Molnet som lagringsplats för känslig information har diskuterats i flera år, och även om exempelvis eSam* har gjort normerande uttalanden finns ännu inga riktlinjer att följa. Olika offentliga organisationer och verksamheter har handlat olika.
Under denna programpunkt samtalar panelen om det vi vet idag om lagring av känslig information i molnet, och relevanta aktörer från olika sidor i diskussionen får komma till tals.

Ygeman på plats
Anders Ygeman, digitaliseringsminister, är en av många medverkande talare. Han förväntas redogöra för regeringens planer och mål för framtidens e-förvaltning.

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister.

Hur ska staten främja samverkan och skapa goda förutsättningar för det digitala folkhemmet? Vilka lärdomar har man hämtat från Corona-krisen om de digitala verktygens roll i det offentliga Sverige? Det är några av frågeställningarna som ska belysas utifrån visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige.

Robotar och AI
En annan spännande talare är Fredrik Löfgren, CEO Dyno Robotics och robotutvecklare vid Linköpings universitet (bilden nedan). Han tar oss med på en resa från stenåldern och in i framtiden; hur tekniken har utvecklats och hur den har påverkat människan och arbetsmarknaden.

Fredrik Löfgren med roboten Elsa.

Framtidens teknik med robotar och AI kommer förändra världen som vi känner den, möjligheterna är i dagsläget nästintill oändliga. Men utöver möjligheterna, vad finns det för komplikationer och etiska dilemman att tampas med? Vilka är utmaningarna?

Robot modererar samtal
Efter hans inlägg följer ett superspännande samtal om framtiden för AI och robotar i offentlig sektor. Det modereras av ingen mindre än roboten Elsa assisterad av Fredrik Löfgren (bilden ovan). Vad är möjligt? Hur kan AI redan idag nyttjas för samhällets bästa? AI och robotar ersätter människor, vilka är fördelarna och hur kan offentlig sektor bäst nyttja dem? Medverkande: Joakim Jardenberg, VD, Get ai, Catrin Ditz, Digital process manager, Storstockholm, med flera.

Catrin Ditz, en av de medverkande.

Fotnot
*eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27 myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Medlemmarna vill tillvarata digitaliseringens möjligheter ”för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.”

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *