Välfärd och IT hand i hand

Samma dag som Joe Biden svors in som President i Washington startade eFörvaltningsdagarna i samarbete med Välfärdsdagarna. Helt digitala, vilket var symptomatiskt:
   – Vi har tagit fem, kanske tio års kliv framåt under pandemin, menade digitaliseringsminister Anders Ygeman i sitt inlägg på förmiddagen. 

Han syftade givetvis på alla digitala verktyg och appar som tagits i bruk och exemplifierade med att 400 personer, äldre än hundra år, själva tagit kontakt digitalt med sjukvården under pandemiåret 2020.

Redan när moderatorn Beata Wickbom öppnade konferensen på morgonen kom det in frågor, tips och synpunkter digitalt från deltagare som lästes upp i live-sändningen. Hela dagen hade deltagarna tillgång till moderatorn och talarna för frågor och livechatt.

EU och digitaliseringen
Först ut efter att årets digitala konferens öppnats var Åsa Barton, Policy Officer, European Commission, eGovernment and Trust. Tillit och e-förvaltning heter på svenska den avdelning som hon jobbar på. Hon talade om hur EU kan bidra till att effektivisera digitaliseringen i offentlig sektor. Åsa befann sig hemma i källaren, avslöjade hon.

Åsa Barton.

– Varför ska EU blanda sig i, frågade hon retoriskt. Det har samband med fördraget. Inga hinder ska finnas för den fria rörligheten på den inre marknaden. Fram till 2020 var digitaliseringen bara en fråga bland många andra. Nu har de digitala frågorna klivit fram och är en av de sex högst prioriterade politiska frågorna. Sedan hösten 2019 ligger de i topp.

Organisatoriskt finns nu ingen skillnad mellan den inre marknaden och den inre digitala marknaden. Covid-19 har också drivit på utvecklingen ytterligare och ökat förståelsen för hur  digitala verktyg kan hjälpa oss i vardagen.

E-legitimation på gång
Ett EU-regelverk för medborgarnas e-identitet som ska kunna användas över nationsgränderna är på gång. Gränsöverskridande procedurer ska kunna ske snabbare.
– Nästa gång jag behöver förnya mitt pass så ska myndigheterna direkt kunna få bekräftelse på var jag är bosatt utan att behöva gå pappersvägen, menade Åsa Barton.

Once only kallas konceptet eller strukturen som ska säkra att det bara behövs en väg in i myndighetsdjungeln inom EU. Men ett antal knutar återstår att lösa upp innan Once only kan vara igång på allvar.

Under och efter Åsas anförande inkom en rad frågor som kommer att publiceras på eFörvaltningsdagarnas webbplats.

Anders Ygeman på scen
Därefter äntrade digitaliseringsminister Anders Ygeman den digitala ”scenen”. Rubriken andades patriotism och siktade så högt man kan: Så blir Sverige bäst i världen på digitaliseringens möjligheter. 

– Sverige har klarat sig bra jämfört med andra länder, menade Anders Ygeman. Hela 400 personer som var över 100 år sökte själva vård på nätet, berättade han.

– Vi har tagit fem, kanske tio års kliv framåt under pandemin, menade digitaliseringsministern.

Ministern har gett ett uppdrag till DIGG och PTS och resultatet har nyligen överlämnats till Anders Ygeman. Varje myndighet som står i begrepp att utkontraktera digitala tjänster som berör medborgarnas data eller andra känsliga data måste ta ställning till om och hur det ska gå till. Utredningen tar upp dessa frågeställningar. Mer om den senare.

Och apropå ambitionen att bli bäst i världen så påpekade moderatorn att Sverige ligger på plats 22 enligt officiell statistik. Hon ställde frågan:

Vad ska Sverige göra för att klättra uppåt?
Anders Ygeman menade att offentlig sektor måste komma ikapp näringsliv och föreningsliv. Han tog digitala deklarationer som ett positivt exempel. Men mycket mer kan göras för att förbättra välfärden och servicen till medborgarna.

Finansiella ödefrågor
Ihop med eFörvaltningsdagarna går Välfärdsdagarna. Robert Boije, chefsekonom, SBAB, pekade på de största ödesfrågorna för de offentliga finanserna framöver. Demografi, investeringar i infrastruktur och utökade försvarsutgifter var några. 36 miljarder skulle det kosta att höja lönerna i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, främst i kommunerna. Om inte pensionsåldern höjs väntar en urgröpning av den faktiska pensionen. Statsskulden skulle öka märkbart om man skulle låna till hela den infrastruktursatsning som snabbjärnvägar och nya stationer medför.

Digitala dagar
Urban Nilsson, vd Hexanova och ansvarig utgivare för OFFENTLIGA AFFÄRER konstaterar i inledningstexten till programbladet för dagarna att Covid-19 har påverkat samhället och medborgarna, vilket medfört att e-Förvaltningsdagarna 2020 kunnat hållas först nu, en bit in på 2021. Ett beslut som inte påverkar årets eFörvaltningsdagar som kommer att hållas i oktober 2021.

– På så vis får vi chansen att ses två gånger detta år, framhåller Urban Nilsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *