eFÖRVALTNINGSDAGARNA 2014: Digital samverkan skapar nya förutsättningar

Medverkande: Katrin Falk, Samordnare, Geodatasekretariatet och Matilda Sörell, Informationssamordnare, Lantmäteriet.
En het fråga idag är bostadsbyggandet och regeringen trycker hårt på att det måste gå snabbare att få fram bostäder. Genom samverkan mellan organisationer och myndigheter kan man underlätta tillgången till geodata och förenkla samhällsbyggnadsprocessen. En väl fungerande infrastruktur för geodata underlättar dessutom framtagandet av e-tjänster genom att tillgängliggöra information från alla som producerar geodata. Ta del av hur Lantmäteriet samverkar med andra myndigheter och organisationer, för att skapa goda förutsättningar för en effektiv e-förvaltning i samhällsbyggnadsprocessen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *