Digital strategi för 1177.se

Under hösten 2011 ska en digital strategi tas fram för 1177.se. Arbetet omfattar en analys av målgrupp samt tjänstens övergripande mål och önskvärda väg framåt. Resultatet blir ett strategidokument som ska vara färdigt senast den 31 dec 2011.

Strategin kommer bland annat att svara på hur syftena ska uppnås för respektive målgrupp, det vill säga val av rätt digitala och sociala kanaler för olika syften. I arbetet kommer man också att titta på vad användaren har för behov och förväntningar? Proaktiva och reaktiva aktiviteter som 1177.se bör ägna sig åt samt vilken tonalitet man bör ha i dessa kanaler är ytterligare en del som kommer att finnas med i strategin. Hur man bör tänka kring uppföljning och mätning samt vilka resurser och kompetens som krävs i förhållande till ambitionsnivå berörs också.

Strategin ska även fokusera på sociala medier och visa hur 1177.se bör bete sig och agera i de olika kanalerna. Vad är syftet och meningen med att använda sociala media? Vilka insatser krävs under olika situationer och vad är uppdraget?

Källa: Inera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *