Digital transformation främjar innovationskraft

”En viktig del i den digitala transformationen är att göra sig redo för att möta dagens och framtidens utmaningar”, säger Linda Swärd som är ny i rollen som vd på HPE Sverige. 

Att digitalisering berör alla verksamheter oavsett bransch är något som Linda nyligen pratade om på e-Förvaltningsdagarna. Där delade hon med sig av sina tankar om digitalt ledarskap och hur en smart strategi för digital transformation möjliggör effektivisering och utveckling av säkra tjänster i offentlig sektor.

Linda Swärd.

För de flesta är HPE känt som en stabil IT-leverantör med en bred portfölj av hårdvara, mjukvara och supporttjänster. Historiskt sett är det precis så det har sett ut, och många känner ännu inte till att HPE numera erbjuder hela produktportföljen som tjänst. Utvecklingen är ett led i att vara en framtidssäker leverantör, för att bättre kunna hjälpa kunderna att använda IT för att digitalisera, effektivisera, driva innovation och ställa om till en mer hållbar verksamhet.

– För mig är det motiverande att leda en organisation som gjort valet att vara pionjärer inom den digitala transformationen genom att erbjuda infrastruktur som tjänst, lättillgängligt och anpassat efter kundens unika behov oavsett när de uppstår, säger vd Linda Swärd.

Molnet som kommer till dig

Linda berättar att digital transformation inte bara syftar till att nyttja molntjänster, utan att det snarare handlar om en modernisering av IT-infrastrukturen som helhet. Molnet behöver inte längre vara någonting som finns långt bort, och utom vår kontroll. Snarare är det ett sätt för att konsumera IT som ger enkelhet, flexibilitet och möjligheten till god överblick av allt från nyttjandegrad till energiåtgång och kostnader. Vinsten är en säker och anpassningsbar IT-infrastruktur som möter verksamhetens unika krav och som gör det möjligt att dra nytta av den snabba teknikutvecklingen fullt ut.

– IT ska vara en möjliggörare och inte någonting som ligger i vägen. Det ska vara behoven och verksamheten som styr, säger Linda.

Idag tampas nästan alla organisationer med brist på resurser och IT-kompetens. Inom offentlig sektor, som hanterar mycket känslig data, bromsas utvecklingen också av rädslan att göra fel, då detta såklart kan få oerhört allvarliga konsekvenser. HPE:s plattformar gör det enkelt att låta molnet komma till den plats där kundens data finns, snarare än att skicka upp all data till molnet. Det öppnar upp för helt nya möjligheter när det kommer till lagring och hantering av data, och låter offentliga aktörer agera i linje med de lagar och regler kring datasäkerhet de omfattas av.

– Molnupplevelsen är den samma oavsett om tjänsten konsumeras via det publika molnet eller via infrastruktur som hanteras av säkerhetsklassad personal i ett datacenter i Sverige, säger Linda.

Dags för Sverige att ta täten igen

Mycket har förändrats under Sveriges digitaliseringsresa. I början av 2000-talet gjorde Sverige stora investeringar i utbyggnaden av bredbandsnätet och tog täten i den globala digitaliseringen, men på senare år har landet halkat efter. Då var målet kort och gott att koppla upp människor och saker, men idag handlar digitaliseringen i en allt större utsträckning om hur man bäst omsätter data till effektivisering och värdeskapande tjänster.

– För en kommun kan digitala tjänster göra att det blir möjligt att effektivisera för användarna. Det blir exempelvis enklare att anmäla barnen till kulturskolan, säkerställa att papperskorgarna i parken töms innan de svämmar över, eller för att lägga den bästa planen för utbyggnaden av nätet av cykelbanor. För en vårdgivare kan en digitalisering öppna upp för lösningar som ger en tryggare patientupplevelse, en mer flexibel arbetsmiljö för personalen, och inte minst ett bättre samarbete mellan IT och verksamheten, säger Linda.

Framtiden är datadriven

Precis som verksamheter har olika målsättningar kommer även den digitala mognadsgraden att skilja dem åt. Vissa behöver modernisera och optimera äldre infrastruktur medan andra behöver ta sig an utmaningar gällande kompetens innan de kan påbörja sin digitaliseringsresa. I en ny era av transformation vill HPE stötta offentlig sektor att navigera bland alla föränderliga krav. Oavsett om det gäller modernisering av infrastruktur, säker hantering eller användning av data. Var den än befinner sig, från Edge till Cloud.

Läs mer om HPE:s vägledning för offentlig sektor:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *