Digitala hälsotjänster kan ge bättre och snabbare vård

Digitala vårdcentraler som KRY och Min Doktor gör att vem som helst kan träffa en doktor dygnet runt, oavsett var man befinner sig. Att slippa ta sig till en vårdcentral och undvika köer innebär helt nya förutsättningar för vårdsökande.
Den nya boken Health Management – att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig tar upp hur digitaliseringen ger snabbare och bättre sjukvård. De digitala vårdcentralerna har gjort vården mer tillgänglig och de traditionella vårdcentralerna sätts i konkurrens. Det är ett maktskifte som skett där vårdtagarna ställer högre krav på tillgänglighet och service.
– Det handlar om de vårdsökandes ökade förväntningar på en snabb och kontinuerlig kontakt med vården och hur denna kontakt kan bibehållas. Det handlar också om att utveckla en servicekultur i vården och att medarbetarna handlar mer serviceorienterat, säger Lars Nordgren, författare.
Patienter ska inte tillåtas hamna mellan olika vårdenheter. Därför bör patienten från början matchas och koordineras till rätt kompetens, vilket digitaliseringen möjliggör.
– Det krävs att hälso- och sjukvården organiseras på ett sätt som kan beskrivas som följsam logistik och att alla vårdsökande erbjuds rätt vård. Det räcker inte med att förfoga över resurser utan dessa måste göras tillgängliga, säger Lars Nordgren.
Boken visar hur viktigt det är att designa och implementera ett servicetänk som underlättar för de som söker vård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *