Trygghets­larm standardiseras

Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Swedish Standards Institute samlar därför branschen för att enas om en standard för hur trygghetslarmen ska kommunicera mellan enheten i hemmet och larmcentralen.

Nu påbörjar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med att utveckla standarder för digitala IP-protokoll som ska ersätta de analoga protokoll och enheter som används idag. Standarden kommer göra det möjligt att använda olika system tillsammans på ett säkrare sätt och underlättar kommuners upphandling.

En standard för digitala larm gör det enklare att kombinera system från olika leverantörer och för olika larm att prata med samma larmcentral. När larmen bygger på en gemensam standard ökar valfriheten eftersom olika lösningar kan kombineras och kunden slipper bli ”inlåst” i en lösning.

– Vi får allt fler äldre som behöver tillgång till trygghetslarm och dessutom står vi inför ett teknikskifte från analoga till digitala larm som gör att nästan 200 000 trygghetslarm i Sverige behöver bytas ut. För kommuner som ska göra upphandlingar är det därför mycket viktigt att utgå från en standard som stöttar den nya tekniken, säger Oskar Jonsson, programledare för regeringsuppdraget Digitala trygghetslarm – Ny teknik i nya infrastrukturer, Hjälpmedelsinstitutet.

Projektgruppen ska börja med att enas om en nationell standard. Nästa steg blir att initiera ett internationellt standardiseringsarbete.

– Utvecklingen går snabbt inom den här branschen och de svenska intressenterna påverkas mycket av den europeiska och globala utvecklingen, därför förbereder vi för ett internationellt samarbete redan från start. Enligt uppgift finns det hela 2,6 miljoner larmenheter i Europa som berörs, säger Katarina Widström, projektledare på SIS.

En standard kommer att vara ett stöd både för leverantörer av trygghetslarm och både för de upphandlande kommunerna. Deltagare i arbetet är Hjälpmedelsinstitutet, Borås stad, Västerås stad, Ulricehamns kommun, Växjö kommun, Caretech AB, Tunstall Nordic AB, Neat Electronics AB och fler deltagare är välkomna.

Källa: SIS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *