Digitalisera mera, men glöm inte användarna!

Målet med digitalisering är inte mer teknik utan förbättrade tjänster. Blicken behöver riktas utåt mot användarna och inte inåt mot organisationen eller tekniken i sig. Hur ska organisationer orientera sig rätt i denna situation? Digitalisering kan exempelvis förbättra vården på ett antal sätt. En rapport från konsultföretaget McKinsey visar att Sverige kan spara 180 miljarder på att digitalisera vården. Men den viktigaste poängen med digitalisering missas lätt – nämligen att den skall ske i syfte att anpassas till individers varierande behov. Per Kristensson, Professor & föreståndare, CTF, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.