Digitaliserad Stadsmission blir säkrare

Stockholms Stadsmission jobbar på bred front för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. De tar hjälp av digitalisering och moderna IT-tjänster för att arbeta smidigare och säkrare.
För den som hamnat i utanförskap kan vägen tillbaka kan vara lång och besvärlig, inte minst i storstadsregionerna där bostadsbristen är stor och takten i arbetslivet ofta intensiv, hävdar Stockholms Stadsmission i ett utskick.
Hjälporganisationen har använt Magna Cura från Pulsen Omsorg sedan 2010. De har nu förnyat avtalet med Pulsen för ytterligare fem år och påbörjade under hösten 2017 dessutom ett projekt för att införa nya IT-tjänster i verksamheten.
Minskar hemlösheten
Utifrån de behov som finns i Stockholmsområdet hjälper Stadsmissionen människor att komma in på eller tillbaka till arbetslivet. Man bidrar även till att minska hemlösheten i staden och att ge akut stöd och sociala sammanhang för människor på flykt.
– Vi har drygt 400 arbetande volontärer i våra verksamheter, så det behövs digitala system för att klara logistik, administration och information. Idag kommunicerar och planerar vi det volontära engagemanget allt mer utifrån digitala stödsystem, säger Jonas Wihlstrand som är socialchef på Stockholms Stadsmission.
Fler kommunala uppdrag
Just nu uppdaterar man och bygger ut verksamhetssystemet, inte minst på grund av att Stockholms Stadsmission växer och får allt fler uppdrag från kommunerna.
Klaes Göransson, vd på Pulsen Omsorg, kommenterar:
– Eftersom Stockholms Stadsmission arbetar mycket med volontärer är det extra viktigt att deras verktyg är lätta att använda. Med Magna Cura Webb kommer användarna kunna läsa och skriva journalanteckningar direkt i sin mobil. Det gör hanteringen enklare och hjälper till att få dokumentation mer samlad, vilket inte minst är viktigt ur ett GDPR-perspektiv. Men den största vinsten är att användarna kan lägga sitt fokus på mötet med individen istället för på tekniken.

Fakta
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som bildades i mitten av 1800-talet för att hjälpa dem som då hade det sämst i samhället. Man arbetar för att skapa rimliga livsvillkor för utsatta grupper genom akuta stödinsatser och genom att ge förutsättningar för långvariga förändringar.
Stadsmissionen driver även gymnasieskolor, en gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inom ramen för Stadsmissionens Folkhögskola och Yrkeshögskola. Stockholms Stadsmission har verksamheter för barn, unga och barnfamiljer, terapicenter för unga och äldrecenter samt driver sociala företag som second hand-butiker och matbutiker runt om i staden.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.