Digitalisering ska ge kortare handläggningstider

Vi börjar se att fler och fler myndigheter skyndar på med sin digitalisering av tjänster för att effektivisera sitt arbete och få ner handläggningstiderna. Idag lämnar Lantmäteriet sin rapport till regeringen hur de ska få ner handläggningstiderna fastighetsbildning där digitalisering ses om en del av lösningen.
Ett av problemen som myndigheten lyfter fram är att ärenden kan bli liggande under en lång tid tills det tilldelas en handläggare eller att någon kommer med ett yttrande. Tidigare har bristen på utbildade och erfarna lantmätare varit en av huvudorsakerna till att handläggningstiderna är långa, men nu finns det även andra lösningar.
-Vi kommer anstränga oss hårt för att attrahera rätt personal, men även om vi lyckas rekrytera och behålla de medarbetare vi behöver så finns det en rad åtgärder som vi måste vidta för att hållbart korta handläggningstiderna. På kort sikt handlar det till stor del om att ändra arbetssätt och jobba mer i team, men på längre sikt handlar det främst om att ta tillvara på teknikens möjligheter och digitalisera verksamheten i större utsträckning än idag, säger Mats Snäll på Lantmäteriet.
Handläggarrobot
Arbetsmarknadsförvaltningen och social förvaltningen i Trelleborgs kommun har valt att försöka snabba på handläggningstider med hjälp av en handläggarrobot som processautomatiserar vissa ärenden. Det är ett sätt att lösa en del av handläggningsproblematiken. Det här är något också som kommer att diskuteras på eFörvaltningsdagarna i Stockholm den 11-12 oktober där bland annat Trelleborgs kommun kommer berätta mer om hur handläggarroboten fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *