Digitaliseringen har enorm potential att kapa kostnader i skolan

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har slagit fast att svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter fram till 2020. I april presenterade Skolverket en nationell digitaliseringsstrategi som ger goda förutsättningar att lyfta den svenska skolan både ekonomiskt och kunskapsmässigt. Fredrik Pantze, nordenansvarig skola på Tieto, säger att skolan står inför en fantastiskt spännande och utmanande resa.
─ Digitaliseringen innehåller banbrytande möjligheter till förbättringar och kostnadsbesparingar, säger Fredrik
Skolverket pekar bland annat på att skolans IT-satsningar spretar kvalitetsmässigt och är ojämnt fördelade över Sverige och understryker att alla har rätt till en likvärdig satsning. Man vill också ha mer skolanpassad och enklare teknik.
Stora samhällsekonomiska vinster
I tillverknings- och tjänsteindustri skapar digitaliseringssatsningar enorma värdeförbättringar. Pantze anser att skolan har ännu så länge bara naggat möjligheterna i kanten.
─ Det pågår en lovande teknisk utveckling på flera plan, men det finns redan fungerande portaler och andra IT-verktyg för skolor som kapar ledtider, förenklar administration och organisation, säger Pantze.
En så enkel sak som digitaliseringen av ansökningsformulär kan leda till stora tidsvinster på den enskilda skolan. När du dessutom multiplicerar detta med tiotusentals ansökningar runtom i landet ser du stora samhällsekonomiska vinster.
Lösningar finns alltså delvis, men hur används de?
─ Traditionellt sett har IT-system handlat mest om leverans och installation, men nu är den tekniska biten bara en bråkdel av det riktiga arbetet, säger Pantze.
─ Den stora utmaningen är att förändra verksamheten och sättet man jobbar för att bättre dra nytta av ett IT-stöd anpassat för användarna. Det spelar ingen roll hur många fantastiska tekniklösningar man tar in om ingen kan använda dem ordentligt.
Nyckel till framgång
En nyckel till framgång i digitaliseringsresan är ett närmare samarbete mellan skolor och IT-tjänsteleverantören och spridning av smarta lösningar.
─ Vi leverantörer kan skapa bättre lösningar och skolor bli mer målinriktade mot ny teknik.
Digitaliseringen är ett långsiktigt projekt där vi måste arbeta nära varandra, säger Pantze. Samtidigt är målet högt ställt – att på fyra år bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Man ska inte underskatta svårigheterna att införa nya rutiner och verktyg i stora organisationer, men i skolor märks idag en stark vilja till förändring. Koppla det till de bitvis goda förutsättningar Sverige har med tanke på utbyggnaden av bredband, spridningen av datorer, smartphones och andra digitala lösningar. Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och vi har en grundläggande öppenhet och nyfikenhet mot ny teknik.
– Nu är det bara att kavla upp ärmarna, säger Pantze.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *