Digitaliseringens möjligheter och faror

Ett brett spektrum av ämnen berördes dag tre i OFFENTLIGA AFFÄRERS tält under onsdagen. Allt från flexibla lösningar inom äldreomsorg till processer för hantering av persondata med den kommande dataskyddsförordningen, GDPR.
Men dagen inleddes med att Colligio tog upp ”den svenska överprövningshysterin” och dess konsekvenser. Antalet överprövningar ökar igen och civilminister Ardalan Shekarabi ska åter låta utreda instrumentet överprövning för att se om det ska avgiftsbeläggas för leverantören.
Efter det var det dags för ett panelsamtal om digitalisering inom vård och omsorg. Utvecklingen går i rasande fart men öppnar också för oanade möjligheter där endast fantasin sätter gränser. Många förbättringar kan åstadkommas med smart digitalisering. Digitaliseringen som motor i ett modernt samhälle var också ämnet för nästa seminarium, vilket Joakim Jansson, Digjourney AB, höll i.

Upphandlingsmyndigheten
Sedan dukade Upphandlingsmyndigheten upp med rollupps och skärmbilder och med generaldirektör Inger Ek på plats i en expertpanel. Rubriken var Ta verksamheten till en ny nivå. I parktiken handlade det om nya lösningar i välfärdssektorn och ett exempel var Nacka kommun som kommit långt IT i välfärden. Här har dialogen med leverantören varit avgörand för att få de lösningar man efterfrågar.
Jonas Ek, välfärdschef i Nacka kommun var på plats. Han förklarade att man ville ha en tjänsteleverantör som levererar funktioner, inte bara teknik. ”Vi visste vad vi ville ha men inte hur vi skulle paketera det hela.” Efter workshops och dialog kom man fram till en lösning och en leverantör som kunde leverera. Funktionerna ska inte bara vara bra och fungera, utan också kunna vara mobila. Dessutom är design viktigt. ”Tekniken ska inte förfula hemmet”, menade Jonas Ek. ”Snyggt, funktionellt, mobilt och flexibelt” är han motto för hjälpande IT i hemmet hos de äldre.
Ann-Helenè Klasson, Årets Offentliga Inköpare, fanns också med i expertpanelen och menade att den interna dialogen med verksamheten är oerhört viktig för framgången.
”De egna medarbetarna ska veta varför man gör vissa saker. Om inte den egna verksamheten har förståelse så är det svårt att få ut det till marknaden”, förklarade Ann-Helenè Klasson.

Verksamhetseffekt
På eftermiddagen var det dags för Hewlett Packard Enterprise att ihop med Magnus Josephsson, affärsutvecklare och jurist med eget bolag, penetrera frågan om verksamhetseffekt vid den offentliga affärer. Här gäller det att både välja rätt upphandlingsform, beroende på vad som eftersträvas, men också att från början involvera rätt personer i den egna organisationen.
”Varför glömmer man bort controllern i den egna organisationen? Controllern kan räkna och kan identifiera relevansen i kraven”, menade juristen Magnus Josephson.
Senare intog Rote Consulting scenen för att prata GDPR, den nya dataskyddsförordningen som ersätter svenska PUL, personuppgiftslagen. Ämnet var Hantering av personuppgiftsskydd och cybersäkerhet på en digital och offentlig arena.

Cybersäkerhet berör alla
Cybersäkerhet berör oss alla, kommuner, landsting, staten, företag. Ni har en viktig roll att fylla. Ni kommer att få höra massor om detta, sannolikt blir det obligatoriskt i skolan! Hur man beter sig säkert på internet. Det var Rote Consultings budskap.
Christina Portnoff, seniorkonsult i bolaget, pekade på att det är lätt att kartlägga personuppgifter. ”Vi måste öka skyddet” och det är det som är syftet med dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018.
Ett företag eller en myndighet måste ha kontroll över vilka data som lagras, var de finns och hur länge de ska sparas. De personer vars data vi behandlar ska tycka att det är okej, då är det okej att ha kvar personuppgifterna”, sa hon bl.a. När man är färdig med data, ska dessa gallras/raderas eller anonymiseras. Det är viktigt att ha detta klart även med underleverantörer. Incidenter, där man tror att personuppgifter kan ha läckt ut, ska anmälas till Datainspektionen och berörda kunder inom 72 timmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *