Dödläget i energifrågan måste brytas nu

Det är hög tid att analysera hur vår framtida energiförsörjning ska fungera. Svenskt Näringsliv föreslår därför en faktabaserad Energikommission med representanter för forskning och politiker över blockgränserna.

– En sådan kommission skulle kunna bryta det skadliga dödläget i energifrågan. Energipolitiken måste utformas med eftertanke och med god analys i botten. Vi har inte råd att basera politiken på önsketänkande eller storskaliga experiment, säger Annika Lundius, vice VD för Svenskt Näringsliv.

Sverige har idag en stor fördel i ett väl fungerande elsystem med leveranssäkerhet i världsklass, låga klimatutsläpp och ett konkurrenskraftigt elpris.

– Det är styrkor som vi måste bevara och värna om även i framtiden.

Svenskt Näringsliv anser att de hinder som finns för ny energiproduktion måste ses över eller tas bort. Det gäller bland annat effektskatten på kärnkraft och fastighetskatten på vattenkraftverk, skatter som minskar investeringsviljan. Dessutom bör subventioner av förnyelsebar energi successivt fasas ut.

Källa: Svenskt näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *