Doktor24 och Apoteket breddar samarbetet

Den 16 juni 2020 öppnade sjuksköterske-ledda Doktor24-mottagningar på tre apotek i Stockholm. Här kan stockholmare och besökare få hjälp med en rad vård- och hälsotjänster.

Apoteket blev i januari 2020 delägare i den digitala vårdgivaren Doktor24. Syftet är att förena apotekets butiksnätverk med Doktor24:s digitala vårdtjänster och vårdpersonal i ett digitalt och fysiskt vård- och hälsonätverk.

Doktor24:s sjuksköterskor finns sedan i maj på 60 hälsorum på apotek runt om i landet och erbjuder bland annat vaccinationer och antikroppstestning. Nu har näste steg i samarbetet tagits och sjuksköterskeledda Doktor24-mottagningar finns på ytterligare tre apotek i Stockholm. Mottagningarna ska ha ett större utbud av vård- och hälsotjänster, både drop in och på bokade tider. Fler Doktor24-mottagningar planeras på apotek runt om i landet.

Patientnära vård
– Med de nya Doktor24- mottagningarna tar vi ett viktigt steg mot en verkligt patientnära vård som kan underlätta vardagen för många människor, inte minst för våra många kroniker. När människor kan få hjälp med vissa vårdärenden effektivt och nära avlastas också den hårt ansträngda vården, säger Daniel Lillienau, vd på Doktor24.

Doktor24-mottagningar öppnade den 16 juni på tre apotek i Stockholm: Apoteket C.W Scheele nära Centralen, Apoteket Björnen på Södermalm och Apoteket Kungsmyntan på Kungsholmen. På mottagningarna erbjuds initialt vaccinationer, antikroppstester och blodtryckstagning samt råd och hjälp med till exempel insektsbett och enklare sårvård.

Fler tjänster kommer
Ett besök på Doktor24-mottagningen kan också ingå som en del i ett digitalt vårdmöte där en fysisk undersökning, till exempel ett blodtryck, behövs för att kunna ställa diagnos. På sikt ska utbudet utökas och fler tjänster erbjudas.

– Vi vill öka stödet till våra kunder och kunna hjälpa fler människor med både hälsa och en trygg läkemedelsbehandling. Allt fler människor tar till sig den digitala tekniken och vill både handla och få rådgivning i nya kanaler och här kan vi spela en större roll och erbjuda fler tjänster, inte minst för de stora grupper som medicinerar för kroniska sjukdomar, säger Ann Carlsson, vd på Apoteket.

Antikroppstestning
Ett exempel på en ny tjänst är de antikroppstester som visar på genomgången infektion av covid-19 som Doktor24 och Apoteket erbjuder sedan ett på apotek runt om i landet. Antikroppstestning utförs idag på runt 20 apotek. Antalet apotek som erbjuder testning utökas kontinuerligt i syfte att ge en god nationell tillgänglighet.

– Vi ser tydligt hur den infrastruktur vi byggt skapar stort värde genom att vi snabbt kunnat svara på samhällets önskemål om ökad testning för Covid-19. Genom att erbjuda antikroppstest som inte konkurrerar med sjukvårdens lab-kapacitet, som redan är hårt ansträngd, tillför vi istället kapacitet till sjukvårdssystemet och vi har gemensamt kraftigt ökat antalet genomförda covid19-tester över hela landet, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Resultat inom ett dygn
Beställning, bokning och uppföljning sker digitalt och provtagning sker på apoteket genom ett kapillärt blodprov från fingret. Provresultat erhålls inom ett dygn från Doktor24:s vårdpersonal genom en återkoppling av testsvaret och eventuella rekommendationer.

Doktor24 och Apoteket följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i valet av leverantör och testmetod. I valideringsstudierna för de antikroppstester som Doktor24 och Apoteket erbjuder påvisas 93,7% sensitivitet och 99,9% specificitet för IgG-antikroppar. Hög specificitet är viktigt eftersom det minimerar risken för falska positiva svar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.