Dolda kameror på sjukhus

För att komma åt sabotaget av sterilförpackningar på ett sjukhus kan det vara motiverat att komplettera den vanliga kameraövervakningen med kameror som inte syns, menar Datainspektionen.

Datainspektionen har genomfört en bred granskning av kameraövervakning på arbetsplatser. En av de undersökta arbetsplatserna är Danderyds sjukhus. På sjukhuset har man haft stora problem med sabotage av sterila förpackningar. Sjukhuset har därför kompletterat sin vanliga kameraövervakning med kameror som inte syns.

– Normalt är lagen mycket restriktiv till övervakningskameror som inte tydligt syns. Utgångspunkten är att personalen ska veta om att de är övervakade. Men med tanke på de exceptionella omständigheterna och de allvarliga risker som sabotaget av sterilförpackningar medför så är det motiverat även med de kameror som inte syns, säger Lars Söderberg som lett granskningen av sjukhuset.

Datainspektionen konstaterar att kameraövervakningen som granskats i stort följer reglerna i personuppgiftslagen.

– För kameraövervakning i exempelvis skolor krävs typiskt sett att man kan dokumentera att man haft problem och incidenter som motiverar övervakningen, säger Salomeh Fanaei som är en av de jurister som utfört granskningen.

Baserat på erfarenheterna från granskningarna har Datainspektionen tagit fram ett informationsblad som klargör reglerna för kameraövervakning på arbetsplatser. Informationsbladet kan hämtas kostnadsfritt på myndighetens webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *