Domstolarna har inte hängt med

Domstolarna har inte hängt med i utvecklingen, och skillnaden vad gäller kvalitet och kompetensen är stor mellan olika domstolar i landet. Det menar Liselott Fröstad, advokat och delägare på AG Advokat.
Byrån har nyligen bytt namn från Andersson Gustafsson Advokatbyrå till AG Advokat. Med namnbytet vill man belysa den förflyttning som man genomfört under de senaste åren, från en nischad entreprenadbyrå till en specialiserad fullservice-byrå inom både fastighet och entreprenad. Offentlig upphandling har också kommit att bli ett av byråns specialistområden.
”Vi är med våra klienter genom hela affären, från tidiga skeden – genom byggnation – till uthyrning eller transaktion. Vi har blivit bredare och ännu vassare”, heter det på hemsidan.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Liselott Fröstad, ansvarig för offentlig upphandling på AG Advokat.
– Byrån har arbetat med offentlig upphandling sedan lång tid tillbaka men rättsområdet offentlig upphandling har numera fått en mer självständig roll och vi har mer fristående uppdrag även inom andra branscher, berättar hon. Sju personer arbetar med området.
Hur ser du då på utvecklingen som skett inom rättsområdet på senare år?
– Det har ändrats markant. Jag minns när överprövningarna började öka, tiodagarsfristen infördes och andra regler tillkom som gynnade leverantörerna. Senare infördes möjligheten att ogiltigförklara ett kontrakt som ingåtts på otillåtet sätt och även andra sanktionsmöjligheter för att komma tillrätta med felaktiga upphandlingar. Förfrågningsunderlagen har också utvecklats till det bättre. Detta är den positiva sidan, säger Liselott Fröstad.
Myntets baksida är att domstolarna inte riktigt hängt med i utvecklingen, menar hon.
– Frågan är om denna typ av mål egentligen passar för förvaltningsrätterna. Deras utgångspunkt är att myndigheten normalt sett har rätt. Kanske skulle man låta vissa förvaltningsrätter specialisera sig på mål som berör offentlig upphandling. Specialdomstolar är en annan möjlighet, men inte optimalt. Vi har det inom miljö och arbetsrätt.
Avslutningsvis säger Liselott Fröstad att hon trivs med området offentlig upphandling, det får påverkan på så många andra rättsområden och är i ständig utveckling, sammanfattar hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.