Doublecheck och Tenders i samarbete

I januari 2017 inleder de båda företagen Doublecheck och Tenders ett affärsstrategiskt samarbete.
Syftet bakom samarbetet är att utveckla erbjudandet och kundnyttan. Båda företagen är specialiserade inom offentlig marknad och har mångårig erfarenhet från den offentliga arenan.
Med DoubleChecks marknadskunskap inom Business Intelligence samt Tenders processer och kompetens inom aktivt anbudsstöd, kan befintliga och nya leverantörer erbjudas konsultstöd längs hela den offentliga affärsprocessen, framhåller bolagen i ett gemensamt meddelande.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick som första medieföretag en pratstund med Fredrik Tamm, Marknadsexpert och ägare av DoubleCheckgruppen.
Kommer företagen att via köp eller fusion nu bli ett och samma bolag?
– Vårt fokus är ett samarbete mellan bolagen. Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans och skapa ännu större kundnytta och är övertygade om att vi har mycket att erbjuda både varandra och marknaden, säger Fredrik Tamm.
Kommer ni att utveckla gemensamma tjänster?
I ett nära samarbete ser vi fram emot utveckling på många sätt. Exakt vad det kommer att innebära för tjänsteutbudet är svårt att bedöma i dag. Men vi är båda övertygade om att kunderna kommer se en ökad nytta och ges möjlighet till fler bättre affärer.
Från Tenders sida noterar man hur offentlig upphandling hamnat mer i fokus och att ökad kunskap, kompetens och utvecklade processer diskuteras alltmer. Med grund i sina 500 anbud per år vet man att offentlig marknad växer och att kraven ökar. I allt större utsträckning kräver kunderna stöd för att skapa vinnande anbud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *