Drivmedel för stationstankning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har upphandlat drivmedel för stationstankning. Tre leverantörer har fått avtal

Syftet med ramavtalet är att, utgående från offentlig sektors behov och marknadens utbud, underlätta och effektivisera stationstankning via drivmedelskort samt att uppnå bästa möjliga villkor.

Ramavtalet avser att täcka in myndigheternas behov av drivmedelskort för att kunna tanka drivmedelstyperna; bensin, diesel, etanol (E85), fordonsgas och andra alternativa/miljövänliga drivmedel.

Ramavtalet omfattar miljövänliga drivmedel enligt nedan:
Bensin Mk 1 95 oktan eller tekniskt likvärdig bensin.
Diesel Mk 1 eller tekniskt likvärdig diesel.
Etanol E85 eller tekniskt likvärdig vara.
Fordonsgas SS 15 54 38 (biogasdelen), ISO 15403 (naturgasdelen)
Andra miljövänliga drivmedel typ Biodiesel /RME/ FAME: SS EN 14214
Därtill automattvätt samt tillbehör för fordonets framförande och nyttjande.
Ramavtalen kommer att kunna användas av statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten.

Målsättningen har varit att uppnå tillräckligt god geografisk tillgänglighet sammantaget med minst en tankstation per kommun. Den slutliga utvärderingen i upphandlingen har skett efter värderingsprincipen lägsta pris.

Avrop enligt rangordning
Avrop ska ske enligt fastställd avropsordning. Det innebär att avropsförfrågan ska skickas till den leverantör som lämnat det bästa anbudet vid ramavtalsupphandlingen. Om den högst rankade ramavtalsleverantören inte kan leverera önskad vara eller tjänst ska avrop ske från nästföljande ramavtalsleverantör o.s.v. enligt rangordningen.

Om den högst rankade leverantören inte har tappställe (inte i stånd att leverera) på orter där den avropande myndigheten har sin verksamhet ska i första hand leverantör två (2) i rangordningen komma att väljas under förutsättning att denne har förmåga att leverera på aktuell ort.

Rangordning
1. Preem
2. OK-Q8
3. Svenska Statoil

Omsättning
De totala volymerna (kbm) inom statliga myndigheter under de tre senaste åren har varit
enligt tabellen nedan.

Statens inköpscentral garanterar inga volymer under den kommande avtalsperioden, utan uppgifterna ovan ska betraktas som en upplysning.

Avtalsperiod
Ramavtalet är giltigt till och med den 30 november 2012, med option om förlängning i ytterligare 24 månader.

Kontakt
Statens inköpscentral
Kammarkollegiets ramavtalsservice
08-700 07 70
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *