Duktigt folk bristvara inför ny byggboom

Den kompetens i form av duktiga ingenjörer som håller ihop och genomfor stora byggprojekt  har blivit bristvara. Det konstaterar advokat John Hane på Foyen Advokatfirma i senaste utgåvan av OFFENTLIGA AFFÄRER.
I en artikel utvecklar han sina tankegångar och problem kring upphandling av stora byggprojekt. Det är för de flesta väl kant att Sverige står infor stora utmaningar när det gäller vår infrastruktur. Det som byggdes i form av vägar, skolor, sjukhus och t-bana på 1960 och 70-talet börjar bli nedgånget och kräver stora investeringar. Vid sidan av det blir vi successivt fler invånare som i stigande takt väljer att flytta till våra tre storstäder och andra regionala centrum. Vi behöver på kort tid bygga ett nytt miljonprogram bara för att klara urbaniseringsvågen, skriver John Hane.
Han pekar vidare på att överorövningsristen trycker ner kvaliteten och på att det råder prispress på projektledande konsulter.
Den nya Upphandlingsmyndigheten har många svåra frågor att ta tag i, menar advokaten. Det är inte lätt att med framgång handla upp och driva stora byggprojekt. Det finns skickliga byggprojektledare i Sverige som är drivna på just detta.  De problem som han tar upp i artikeln skulle med lite viljekraft ganska enkelt gå att rätta till, avslutar John Hane.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *