Dyrare lån för kommunerna

SKL protesterar mot att det förslag som Finansdepartementet presenterat om ränteavdragsbegränsningar kommer att leda till dyrare lån för kommunerna utan att staten får in mer skatt.

Genomförs förslagen i Finansdepartementets promemoria ”Effektivare ränteavdragsbegränsningar” kommer kommuner och landstings upplåningskostnader att öka eftersom internbankerna kommer att avvecklas. Det i sin tur medför mindre välfärd åt kommunmedborgarna eller höjda kommunalskatter.

 

– Förslaget leder fel och staten kommer inte att få in någon mer skatt från de kommunala bolagen på grund av detta. Detta eftersom det inte handlar om någon aggressiv skatteplanering, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Skälet till att kommunerna har internbanker är att få en mer kostnadseffektiv upplåning, tillgång till externa lån och för att underlätta och ha full kontroll över risknivån i låneportföljen. Några skatteskäl finns inte. Skatteeffekterna blir exakt desamma om lånen istället tas upp externt av de bolag som berörs av förslaget.

 

– Flera av kommunerna pekar på stora potentiella försluster. Till exempel räknar Malmö Stad att förlusterna för dem skulle uppgå till 40 miljoner kronor om året. Stockholm stad räknar på ännu större förluster. Följden av förslaget blir mindre pengar kvar till deras verksamheter varför det inte borde genomföras, säger Anders Knape.

 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *