Dyrt att inte upphandla busstrafik

Att inte upphandla busstrafiken kan bli flera hundra miljoner kronor dyrare under den tid som kontraktet löper. Det framhåller Anna Grönlund, branschchef Sveriges bussföretag. OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till henne.

På måndagen (2021-03-29) arrangerade Sveriges Bussföretag ett webinarium kring detta med temat ”Upphandling av kollektivtrafik sparar miljarder åt landets regioner”.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges bussföretag.

Coronapandemin har enligt Anna Grönlund lett till att det i några regioner åter höjts enstaka röster för en återgång till forna tiders ordning där den regionala kollektivtrafiken kördes i regi av regionerna själva. Men E&Y:s rapport visar att det vore ytterligare ett ekonomiskt slag mot den kollektivtrafik som nu blöder kraftigt i pandemins spår, hävdar Anna Grönlund i en debattartikel i Dagen Samhälle.  

O.A: Var är det som man vill återgå till ”forna tiders ordning” där den regionala kollektivtrafiken körs av regionerna själva?
– Västmanland är den enda region i Sverige som aldrig konkurrensutsatt sin egen regi-trafik, man har fortsatt köra i egen-regi. De enstaka röster som nu argumenterar för att slopade upphandlingar av kollektivtrafik menar att det skulle ge regionala politiker större rådrum att agera i lägen likt den Coronapandemi vi nu genomlever och därmed ge kostnadsbesparingar.

– Vi menar att det är tvärtom, vilket också såväl den nya rapporten från E&Y samt tidigare forskning och analyser från ansvariga statliga myndigheter på området visar. E&Y:s rapport ”Kostnadsjämförelse Örebro stadsbusstrafik” visar att det för 2020 blir drygt 20 miljoner dyrare för Örebros skattebetalare med trafik i egen regi jämfört med om trafiken hade handlats upp. Det är en ökning som om den inte stoppas kan bli över 200 miljoner sett över 10 år, vilket är den normala upphandlingsperioden i Sverige för busstrafik.

O.A: Hur långt har Örebro kommit i sina planer på att själva ta över trafiken?
– Stadsbusstrafiken i Örebro körs sedan 2019 av Svealandstrafiken, det bolag som numera ägs gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro. Våren 2017 beslutade Region Örebro och Region Västmanland att gemensamt bedriva kollektivtrafik i de båda regionerna, ett beslut som alltså genomfördes 2019. Andra regioner har också låtit utreda frågan under senare år men kommit till motsatta beslut

– Att regioner och kommuner äger trafikföretag är inte något vi har synpunkter på. Tvärtom, att låta dessa företag på marknadsmässiga villkor delta i en offentlig upphandling om regionens, eller del av regionens, busstrafik ger direkt kvitto på hur väl det egna trafikföretaget sköts och hur det står sig i jämförelse med bolag som hela tiden tvingas vässa sin kompetens i konkurrens.

Direkttilldelning skadligt
– Att däremot direkttilldela trafik, det vill säga ge det egna bolaget rätt att köra, utan föregående upphandling och genomlysning av verksamheten, menar vi är direkt skadligt. För bolaget som inte i öppna jämförelser får möjlighet att vässa sin förmåga. Men också för regionens skattebetalare, som riskerar att betala för dyrt för sin kollektivtrafik jämfört med invånare i andra regioner som genomför offentliga upphandlingar av sin busstrafik.

O.A: Hur många kommuner och regioner (och vilka) äger själva trafikföretag som konkurrerar på ”marknaden”?
– Idag körs endast Västmanlands län samt stadsbusstrafik i Örebro, Luleå, Skellefteå och Uppsala i offentlig/egen regi. När den svenska marknaden för allmän kollektivtrafik öppnades för konkurrens 1989 valde de flesta landsting – dagens regioner – att konkurrensutsätta kollektivtrafik man tidigare drivit i egen regi. Det är en ordning som etablerades i Sverige från slutet av 80-talet och som kommit att bilda modell också för EU:s kollektivtrafikförordning som idag styr formerna för hur kollektivtrafik ska organiseras inom hela EU.

Texten är en sammanfattning av en längre text som vi avser att publicera i pappersversionen (nr 2 / 2021) av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *